Tắt Thông Báo [X]

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức sơ kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 29/12/2016 10:15 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Thực hiện quy định của Luật đất đai năm 2013, trong hơn 02 năm qua Tổng cục Quản lý đất đai đã khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; đặc biệt là công tác lập, thẩm định, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp nói chung và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nói riêng; ngoài ra công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cũng đã được Tổng cục tập trung chỉ đạo thực hiện.
Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức sơ kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức sơ kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

        Để đánh giá đầy đủ và khách quan nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong hai ngày 23 và 27 tháng 12 năm 2016, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội với sự tham dự của đại diện sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
       Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đưa ra những khó khăn, vướng mắc và đề nghị Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách, đảm bảo cho quy hoạch sử dụng đất thực sự phát huy hiệu quả, là nền tảng của mọi quy hoạch.
       Thay mặt Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đánh giá cao những kết quả, cố gắng mà địa phương đã triển khai thực hiện. Các địa phương đã thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm căn cứ cho thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất; đã chú trọng hơn việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất gắn với điều kiện nguồn vốn thực hiện các công trình, dự án, việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công bố công khai ngay sau khi được duyệt nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của phương án quy hoạch,  kế hoạch sử dụng đất. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phân bổ nguồn lực đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt đã tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phù hợp với nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tuy nhiên ở một số nơi vẫn còn tình trạng chưa đồng bộ, chưa có sự thống nhất giữa các quy hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa thực sự nghiêm túc, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng đất theo các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt. Công tác giám sát mới chỉ chủ yếu thông qua báo cáo của các cơ quan chuyên môn; các phương tiện kỹ thuật, công cụ phục vụ cho công tác giám sát còn lạc hậu; chưa ứng dụng rộng rãi công nghệ cao trong việc giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đảm bảo tính khách quan. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới, địa phương cần chủ động, tích cực trong việc giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Tổng cục để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất./.
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất