Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 10/01/2018 22:51 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chủ tịch Công đoàn và Ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục.
Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Tổng cục Quản lý đất đai tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

     Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác của Tổng cục được Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao và đã đạt nhiều kết quả, đặc biệt là hoàn thành nhiệm vụ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương; hoàn thành việc tổng kết thi hành và đề xuất hồ sơ sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 trình Chính phủ đưa vào Chương trình công tác năm 2018; hoàn thành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục; công tác cải cách thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc hiệu quả mang lại những kết quả ấn tượng qua việc Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ, trong đó đã cắt giảm thời gian thực hiện một số thủ tục xuống từ 1/3 đến 1/2 so với trước đây; hoàn thành công tác thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh cho 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đã tích cực chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác rà soát, cắm mốc giới, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với các loại đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; công tác định giá đất và công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đã được tích cực chỉ đạo góp phần quan trọng cho thu ngân sách nhà nước, phát triển các dự án trọng điểm của quốc gia và của các địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; …
     Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng cũng đặc biệt được chú trọng và được Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là một trong những Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu; chủ động và sáng tạo trong tổ chức thực hiện và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Chính phủ và của Bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được nghiêm túc triển khai, chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm từ khi còn manh nha. 
Đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy, Tổng cục truởng Tổng cục Quản lý đất đai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Khuyến- Bí thư Đảng ủy Tổng cục biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà các cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng cục đã nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu để chung tay cùng Lãnh đạo, Đảng ủy Tổng cục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Năm 2018, nhiệm vụ của Tổng cục còn nặng nề và nhiều thách thức hơn, chính vì vậy, Đảng ủy Tổng cục yêu cầu các đồng chí Bí thư cấp ủy trực thuộc cần tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên cần triển khai thực hiện; tích cực tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu./. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thủy- VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn