Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/01/2018 18:00 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ngày 10 tháng 1 năm 2017, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính.
Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được trong năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính đã biểu dương những kết quả mà Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính phải thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2018, trong đó, yêu cầu tập thể lãnh đạo Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để chỉ đạo hoàn thành khối lượng công việc, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm  như: Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục về kế hoạch, giải pháp kỹ thuật, phương án triển khai phát triển hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn quốc; Tham gia triển khai thực hiện dự án Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG" và Dự án VietLIS 2; Nâng cấp và triển khai hệ thống trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai ngoài các tỉnh, thành phố đã thí điểm; Triển khai các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu cho các tỉnh, thành phố; Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm ViLIS cho các địa phương....
Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính cũng đã quan tâm giải đáp và đưa ra những định hướng chỉ đạo để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị mà cán bộ, công chức thuộc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính nêu ra tại Hội nghị.
Thay mặt Trung tâm, Giám đốc Trung Tâm Võ Anh Tuấn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính và hứa sẽ nỗ lực, tập trung sự đoàn kết của cán bộ, công chức thuộc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018 đã đề ra, góp phần vào thắng lợi chung của Tổng cục.
Tác giả bài viết: Lê Minh Thùy - P.Tổng hợp VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn