Tắt Thông Báo [X]

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/11/2016 21:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Để đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai nhằm đơn giản và rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã triển khai hợp tác với một số cơ quan, tổ chức quốc tế để đẩy mạnh xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai; phối hợp với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính.
 
Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế nhằm xây dựng hệ thống thông tin đất đai thống nhất
Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) được triển khai thực hiện trên địa bàn 33 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016, thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2022.
Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” được xây dựng sẽ góp phần phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS), đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Do vậy, ngoài việc Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc, Dự án sẽ hỗ trợ cho việc hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành liên quan, thông qua việc hiện đại hoá các Văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ đến việc hoàn thiện trang thiết bị đầu - cuối của các Văn phòng đăng ký đất đai; cũng như Nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với công tác quản lý, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai.
Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa và tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai của 09 tỉnh, thành phố thuộc Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) và các huyện mẫu thuộc Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 
Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT
Bên cạnh việc xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) đang chủ động phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) để nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, đồng thời tổ chức triển khai thử nghiệm ứng dụng kết nối trao đổi thông tin trên địa bàn nhằm giảm TTHC và thời gian xử lý hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Việc tổ chức phối hợp với Tổng cục Thuế  sẽ được thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan TN&MT tại 7 tỉnh, thành phố (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Vĩnh Long); đồng thời Bộ cũng đã chỉ đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trên triển khai thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin đất đai và dịch vụ chuyển phát hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai từ Văn phòng đăng ký đất đai đến các chi nhánh và tăng cường thực hiện việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai.
Đây chính là những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp./.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất