Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 15/11/2017 02:51 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung thực hiện hoàn thành các hạng mục trong Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” giai đoạn I; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương khẩn trương hoàn thành dứt điểm cơ sở dữ liệu huyện mẫu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, vận hành và khai thác sử dụng.

Hiện nay, trên cả nước có 132 đơn vị hành chính cấp huyện trên phạm vi 37 tỉnh/thành phố chính thức đưa cơ sở dữ liệu vào vận hành, khai thác, sử dụng.  Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý và công cụ để vận hành giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai thông qua việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai và Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin đất đai để trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã chỉ đạo xây dựng, thiết kế mô hình hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, phần mềm quản trị và vận hành hệ thống, trong đó có phân hệ hỗ trợ đăng ký giao dịch đất đai điện tử; xây dựng Cổng thông tin đất đai. Việc thí điểm mô hình kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý đất đai với cơ quan thuế trong việc nhận hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính đã được tổ chức thực hiện tại 08 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương.


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn