Bình Dương: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 99%

Đăng lúc: Thứ năm - 25/02/2016 03:53 - Người đăng bài viết: admin

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, lũy kế đến nay, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn tỉnh ước đạt tỷ lệ 99,09% tương ứng diện tích 241.331ha. Trong đó, diện tích cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức là 96.249ha, đạt 98,35% và hộ gia đình, cá nhân là 145.082ha, đạt 99,58% so với diện tích cần cấp.
Một khu công nghiệp ở Bình Dương

Một khu công nghiệp ở Bình Dương

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với 03 đơn vị. Riêng đối với đất Rừng lịch sử Kiến An, Hạt Kiểm lâm Dầu Tiếng đã hoàn thành công tác đo đạc, hiện đang lập quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; đã triển khai công tác lập và thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2015 cho các huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện công tác kiểm kê diện tích đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh.
Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, công tác quản lý đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng như: hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất các cấp; báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013; công tác cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đặc biệt là cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 03 đơn vị sử dụng đất lâm nghiệp.
Để công tác quản lý đất đai đạt hiệu quả hơn, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết, Sở sẽ triển khai thực hiện công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kết hợp với lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh; chủ trì thực hiện, đôn đốc nhắc nhở các cấp, các ngành hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2015; tổ chức triển khai công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn