Bổ sung kinh phí cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ tái định cư thủy điện Sơn La

Đăng lúc: Thứ hai - 07/03/2016 10:44 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Điện Biên bổ sung hạng mục chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La vào danh mục tại Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Bổ sung kinh phí cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ tái định cư thủy điện Sơn La

Bổ sung kinh phí cấp GCN quyền sử dụng đất cho hộ tái định cư thủy điện Sơn La

Về nguồn vốn, sử dụng mục “Chi phí khác” trong tổng nguồn vốn được giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quản lý theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu và đối tượng được hỗ trợ theo quy định; trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo nguồn kinh phí cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La không vượt quá tổng mức vốn Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ cho tỉnh Điện Biên quản lý theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg; có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của Tỉnh theo quy định tại Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư.

Đến nay các khu, điểm tái định cư tại huyện Tủa Chùa, Mường Chà, Mường Nhé, thị xã Mường Lay và thành phố Điện Biên Phủ đã hoàn thành việc lập phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư theo quy định.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn