Cần Thơ: Cấp Sổ đỏ đạt 99,72%

Đăng lúc: Thứ năm - 15/01/2015 12:30 - Người đăng bài viết: admin

Đến nay, toàn thành phố Cần Thơ đã cấp được 137.659,71 ha/138.042,02 ha phải cấp, đạt tỷ lệ 99,72%. Cùng với đó, công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nề nếp đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất đai trên địa bàn thành phố.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Năm 2014, công tác tuyên truyền pháp luật đất đai và đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực đất đai được ngành TN&MT TP. Cần Thơ chú trọng. Để Luật Đất đai 2013 kịp thời đi vào cuộc sống, Sở TN&MT Cần Thơ đã tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức ngành TN&MT và các Sở, ban ngành liên quan về Luật Đất đai 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Sở TN&MT cũng kịp thời tham mưu UBND thành phố ban hành 5 Quyết định về đất đai; công bố bộ thủ tục hành chính đất đai ở 3 cấp; được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Bảng giá đất năm 2015 (thời kỳ ổn định 5 năm) và Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2015…
Đến thời điểm này, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 9 quận, huyện trên địa bàn TP đã hoàn thành, làm cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch được duyệt.
Cùng với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 99,72% diện tích đất cần phải cấp, trong năm 2014, Sở TN&MT Cần Thơ cũng tập trung hoàn chỉnh Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020 của thành phố và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Bộ TN&MT thẩm định.
Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao, nhất là công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá thuê đất. Công tác kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính đúng luật, đúng hẹn được quan tâm hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư
Trong năm 2015, ngành TN&MT Cần Thơ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác tham mưu tổ chức kiểm kê đất đai toàn thành phố theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 1-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố đến năm 2020 và lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 5 năm 2016-2020; rà soát các tổ chức sự nghiệp công tự chủ về kinh phí thực hiện thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT thành phố, cho biết: "Để nâng cao chất lượng quản lý đất đai, Sở TN&MT sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố. Tập trung xây dựng Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt là xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư vào thành phố gắn với tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ dân có đất bị thu hồi".
Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Đào Anh Dũng, để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, UBND thành phố kiến nghị Bộ TN&MT sớm thẩm định Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đến năm 2020 của thành phố Cần Thơ.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn