Cần Thơ: Tăng hiệu quả kiểm kê đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 22/02/2016 20:20 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo Sở TN&MT Cần Thơ, hiện thành phố đã hoàn thành kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Để công tác quản lý về đất đai trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, ngành TN&MT thành phố Cần Thơ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Cần Thơ: Tăng hiệu quả kiểm kê đất đai

Cần Thơ: Tăng hiệu quả kiểm kê đất đai

Trong đó, về công tác đo đạc bản đồ địa chính, ngành TN&MT sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình, dự án về đo đạc bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai từ Trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương (10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất)để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. Đồng thời, tập trung để thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính gắn với cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thành dứt điểm cho từng đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó, cần ưu tiên cho các địa bàn có tình hình sửdụng đất phức tạp, biến động lớn về đất đai. Chỉ đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai ở các cấp, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữliệu địa chính và thực hiện việc thống kê đất đai định kỳ hàng năm.
Đối với công tác cấp Giấy chứng nhận, tiếp tục chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn, phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận, huyện rà soát, xử lý và giải quyết các tồn đọng, phân loại cụ thể từng trường hợp, lập tổ chuyên môn tư vấn, giải quyết dứt điểm công tác cấp giấy vào cuối năm 2016. Chỉ đạo cho các cơ quan, tổ chức có sử dụng đất chủ động phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai để được hướng dẫn, lập hồ sơcấp giấy chứng nhận cho các tổ chức, cơ quan.
Về công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính, nhiệm vụ trọng tâm là lập đủ hồ sơ địa chính về cơ số, chủng loại đối với những nơi chưa lập đủ bộ hồ sơ địa chính hoặc đã có nhưng chưa đồng bộ với quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, nơi nào đủ điều kiện về tài liệu bản đồ địa chính chính quy, tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận và thực hiện đồng bộ hóa bộ hồ sơ địa chính, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính cho cả thành phố. Tập trung cao kiểm tra việc lập và quản lý biến động hồ sơ địa chính của cấp xã và huyện đi vào nề nếp.
Về công tác quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất tập trung đánh giá tình hình sử dụng đất kỳ đầu (2010-2015), rà soát xác định nhu cầu sử dụng đất các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố có sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, điều tra bổ sung để điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy đinh của Luật Đất đai năm 2013 khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016-2020 và định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đểphục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Song song đó, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu, triển khai nâng cấp hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường. Tập trung cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường phân công, phân cấp thực hiện thủ tục hành chính. Rà soát, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy định thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngoài ra, Sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương lồng ghép với thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cơ quan quản lý đất đai cấp trên trực tiếp.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn