Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Đăng lúc: Thứ sáu - 08/01/2016 10:58 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành văn bản số 4022/UBND-TN yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trong năm 2015; theo tiến độ của Kế hoạch số 388/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên.
Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Điện Biên: Đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Điện Biên; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Mường Chà, Ban Quản lý Rừng di tích lịch sử và cảnh quan, môi trường Mường Phăng theo quy định. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện do cấp huyện đề nghị.
Đồng thời, tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần tăng cường công tác tuyên truyền về giao đất, giao rừng để nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư; khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện để ban hành các quyết định giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện tích đất lâm nghiệp có rừng đã tiến hành rà soát trước ngày 30/11/2015; đồng thời thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng sử dụng đất trước ngày 31/12/2015.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn