Đồng Tháp: Đầu tư trên 142 tỉ đồng thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Đăng lúc: Thứ năm - 13/03/2014 04:05 - Người đăng bài viết: admin

Đồng tháp

Đồng tháp

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/8/2013, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 851/QĐ-UBND.HC về việc ban hành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ năm 1990 đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng được tổng cộng 9.706 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 2.999 căn nhà cho các đối tượng chính sách là người có công với cách mạng, với tổng số tiền trên 163 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát, kiểm tra, bình xét đối chiếu với danh sách các đối tượng gia đình có công với cách mạng đang hưởng chế độ chính sách từ cấp cơ sở, xác minh tình trạng hư hỏng nhà ở, tổng hợp danh sách gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh là 3.999 hộ, trong đó xây dựng mới là 2.305 hộ, sửa chữa là 1.694 hộ. Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Tháp, đề án này sẽ được thực hiện trong 2 năm (2013-2014), cụ thể năm 2013 sẽ ưu tiên xây mới và sửa chữa 3.484 căn nhà cho các gia đình có công với cách mạng thuộc trường hợp nhà có nguy cơ bị sập, không an toàn khi sử dụng, người có công cao tuổi, người có công là dân tộc thiểu số... trong đó xây dựng nhà mới cho  2.129 hộ, sửa chữa 1.355 hộ. Năm 2014, tiếp tục xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 515 hộ còn lại, trong đó xây dựng mới là 176 hộ, sửa chữa là 339 hộ. Giá trị mỗi căn nhà xây mới là 45.000.000đ, căn nhà sửa chữa là 22.500.000đ từ ngân sách Trung ương và địa phương. Tổng kinh phí dự kiến để thực hiện dự án này là 142. 549.200.000đ, trong đó vốn từ ngân sách Trung ương là 113.472.000.000đ, vốn ngân sách tỉnh là 29.077.200.000đ...

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn