Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/05/2016 22:14 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu hết tháng 6/2017, cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc.
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã xác định rõ những mục tiêu và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đơn vị. 
Đối với các địa điểm đất do cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sự nghiệp công và UBND các cấp quản lý, sử dụng, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, đơn giản tối đa về hồ sơ, thủ tục để xét cấp GCN quyền sử dụng đất; sử dụng ngay bản đổ địa chính và các bản đồ hiện có để xét cấp GCN;...
Đối với các địa điểm đất do tổ chức kinh tế sử dụng chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát, phân loại, tiếp tục thông báo, yêu cầu tổ chức khẩn trương liên hệ với Sở để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục; tiếp tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố tại trang thông tin điện tử http://tnmtnd.hanoi.gov.vn.
Đối với đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng, chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã xác định số lượng cụ thể tại từng địa phương, thông báo đến các hộ dân và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm...
Đối với các dự án phát triển nhà ở, trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật đất đai, pháp luật xây dựng, vi phạm quy hoạch tại dự án dẫn đến vướng mắc trong việc cấp GCN quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND Thành phố thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra, kết luận, xử lý khắc phục vi phạm của chủ đầu tư; đồng thời với việc xét cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ với chủ đầu tư. 
Đối với các trường hợp đã cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng còn tồn tại (chưa nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, chứng nhận bổ sung tài sản…), Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện và thị xã xử lý, giải quyết dứt điểm xong trước ngày 31/12/2016.
Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời thanh tra, xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ.
Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã lập đường dây “nóng”, email, trang facebook để trao đổi thông tin, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về công tác cấp GCN quyền sử dụng đất...
 


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin cũ hơn