Hậu Giang: Điều chỉnh thời gian thi hành quyết định thành lập Văn phòng ĐKĐĐ và Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang

Đăng lúc: Thứ tư - 13/01/2016 10:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 9/11/2015, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang cho biết, ngày 5/10/2015 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành 2 quyết định (Quyết định số 1412 và Quyết định số 1413), về việc thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai (ĐKĐĐ) và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang (PTQĐ) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm PTQĐ tỉnh và các Trung tâm PTQĐ các huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng ĐKQSDĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng ĐKQSDĐ trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố. Hai quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 5/10/2015).
Hậu Giang: Điều chỉnh thời gian thi hành quyết định thành lập Văn phòng ĐKĐĐ và Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang

Hậu Giang: Điều chỉnh thời gian thi hành quyết định thành lập Văn phòng ĐKĐĐ và Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang

Sau khi có quyết định thành lập 2 đơn vị nêu trên, từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2015,  Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với một số Sở, ngành chức năng đã có các buổi làm với huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thống nhất về nhân sự, tài sản, tài chính để sáp nhập thành lập Văn phòng ĐKĐĐ và Trung tâm PTQĐ tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, tại các cuộc họp, các đơn vị cấp huyện đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền giải quyết yêu cầu đăng ký biến động đất đai; hướng giải quyết tổng số tiền trên 8 tỉ đồng mà các Trung tâm PTQĐ đã tạm ứng ngân sách của huyện, thị xã, thành phố để chi trả lương cho cán bộ, viên chức trong thời gian qua….
 “Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang điều chỉnh lùi thời gian hiệu lực của các quyết định thành lập 2 đơn vị trên. Ngày 20/10/2015, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1476, về việc sửa đổi, bổ sung điều 5, Quyết định số 1412 và Quyết định 1413, theo đó UBND tỉnh Hậu Giang đồng ý điều chỉnh thời gian thi hành quyết định thành lập Trung tâm PTQĐ và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Hậu Giang đến ngày 01/01/2016, thay vì ngày 5/10/2015 như các quyết định trước đó”, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Anh, hiện tại cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hậu Giang đã có hướng dẫn cụ thể các Trung tâm PTQĐ huyện, thị xã Thành phố thực hiện thủ tục thanh, quyết toán các khoản tạm ứng từ ngân sách để chi lương cho cán bộ, công chức và giải quyết các hồ sơ yêu cầu đăng ký biến động đất đai. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường hiện đang tập trung hoàn chỉnh các quy định về chức năng, nhiệm vụ; quy chế phối hợp; điều tiết biên chế viên chức; xây dựng phần mền quản lý hồ sơ;… để 2 đơn vị này chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2016.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn