Hoài Đức (Hà Nội): Năm 2014 cấp gần 4000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ hai - 05/01/2015 10:32 - Người đăng bài viết: admin

Theo báo cáo tổng kết hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, năm 2014 nhờ UBND huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính sâu rộng, quyết liệt trên toàn địa bàn việc cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng (QSD) đất tiếp nhận từ bộ phận một cửa đã có chuyển biến tích cực, huyện cấp được 3800 giấy, đảm bảo đúng thời gian và chỉ tiêu thành phố giao.
Bộ phận một cửa của Huyện tiếp công dân làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ

Bộ phận một cửa của Huyện tiếp công dân làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ

Có được kết quả này, ngoài việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa, các thủ tục hành chính về đất đai đều được UBND huyện công khai rõ ràng trên cổng thông tin điện tử của huyện và bộ phận tiếp nhận một cửa của huyện. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cũng như quy trình hoàn thiện hô sơ, người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện được công khai, minh bạch để các tổ chức, cá nhân sử dụng đất được biết và giám sát trong quá trình thực hiện.

Theo ông Nguyễn Trọng Lương Phó trưởng phòng TN&MT huyện Hoài Đức cho biết: Việc tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện về cơ bản đều được giải quyết và trả hồ sơ theo đúng thời gian niêm yết. Bên cạnh đó năm 2014 được coi là năm tiến hành thực hiện việc liên thông hiệu quả các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT.


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn