Hướng dẫn thủ tục khi đăng ký đất đai, làm sổ đỏ

Đăng lúc: Thứ hai - 09/06/2014 10:20 - Người đăng bài viết: admin

quy định cấp giấy

quy định cấp giấy

Hướng dẫn cụ thể hồ sơ phải nộp khi đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ địa chính do Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) xây dựng và đang được lấy ý kiến các tổ chức cá nhân.
Theo Dự thảo, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) lần đầu baogồm có: Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN lần đầu; Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 16 của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất.
 Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng); Báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01/ 7/2004; Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.
Theo đó, đối với hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCN lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp GCN thì bao gồm: Đơn đăng ký, cấp GCN đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; GCN đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm  nghĩa vụ tài chính khi đăng ký quyền sở hữu  tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật (nếu có).
Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng.
Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý gồm có: Đơn đăng ký đất đai được Nhà nước giao để quản lý; Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu có); Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).
Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCN cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng để bán gồm có:Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN lần đầu; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; Biên bản bàn giao nhà, đất; GCN đã cấp cho tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán; trường hợp tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng để bán đã được cấp GCN đối với toàn bộ diện tích đất dự án mà chưa chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì chỉ nộp Giấy chứng nhận trong lần làm thủ tục cấp GCN cho người mua căn hộ đầu tiên; Giấy tờ chứng minh việc nhận chuyển nhượng được thực hiện tại sàn giao dịch bất động sản từ sau ngày 10/12/2009 đối với địa phương đã có sàn giao dịch bất động sản.
Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất gồm có: Đơn đăng ký đất đai, cấp GCN lần đầu; Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất trúng đấu giá đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có).

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn