Lấy hiệu quả trong công tác cấp sổ đỏ để đánh giá công tác lãnh đạo

Đăng lúc: Thứ năm - 15/09/2016 05:21 - Người đăng bài viết: admin

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất (sổ đỏ).
Người dân được hướng dẫn làm sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Người dân được hướng dẫn làm sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội

Với mục tiêu đến hết tháng 6/2017 cơ bản hoàn thành công tác cấp sổ đỏ, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Theo Thành ủy Hà Nội, sẽ lấy hiệu quả trong công tác cấp sổ đỏ ở mỗi cơ quan, địa phương, bao gồm: công tác chỉ đạo, điều hành; sự hài lòng của tổ chức và người dân; số lượng sổ đỏ được cấp lần đầu; số lượng sổ đỏ được cấp đúng với thời gian quy định; số lượng các trường hợp vướng mắc được tháo gỡ, giải quyết; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, làm trái quy định; hạn chế được thắc mắc, khiếu kiện là tiêu chí quan trọng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo các cấp ủy phân công, xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì và các cơ quan phối hợp thực hiện. Tại mỗi cơ quan, đơn vị phân công rõ cán bộ lãnh đạo chịu trách nhiệm toàn diện, quy định trách nhiệm của các phòng, ban liên quan; xác định vị trí việc làm, quy định trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, công chức, viên chức theo quy trình xử lý công việc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo phương châm “rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ quy trình - rõ hiệu quả”.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các cấp ủy, cơ quan chức năng giám sát quy trình xét, cấp sổ đỏ, đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện, công khai, minh bạch và không ban hành chính sách giải quyết trường hợp cá biệt.

Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý đất đai và cấon Giấy chứng nhận. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo về đất đai và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, đồng thời, xem xét và xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn