Phấn đấu đến 31/12/2015, mô hình văn phòng đăng ký QSDĐ một cấp được thực hiện cơ bản trên toàn quốc

Đăng lúc: Thứ hai - 28/07/2014 09:55 - Người đăng bài viết: admin

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hải Phòng diễn ra vào sáng ngày 25/7, do Bộ Tài nguyên & Môi trường và UBND thành phố Hải Phòng tổ chức. Tham dự hội nghị còn có Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại và lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ của 4 tỉnh, thành thực hiện thí điểm đề án.

Năm 2012, Đề án thí điểm kiện toàn Văn phòng ĐKQSDĐ một cấp được thực hiện tại 4 tỉnh, thành, gồm Đồng Nai, Hải Phòng Đà Nẵng và Hà Nam. Các văn phòng đều thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, như thủ tục đăng ký đất đai; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Việc thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai; quy trình giải quyết được thực hiện thống nhất; hoạt động đăng ký có sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất; thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ bảo đảm đúng quy định, tình trạng tồn đọng hồ sơ quá hạn cơ bản chấm dứt. Thời gian thực hiện cấp GCNQSDĐ rút ngắn, tại Đà Nằng thời gian giảm từ 33 ngày xuống còn 15 ngày; tại Hà Nam thời gian cấp GCNQSDĐ lần đầu giảm từ 33 ngày xuống còn 12 ngày. Số lượng GCNQSDĐ được cấp nhiều hơn.Thành phố Đà Nẵng cấp gần 40 nghìn GCNQSDD, nâng tỷ lệ đất chuyên dừng có GCNQSDĐ được cấp từ 39% lên 88%, tỉnh Đồng Nai cơ bản hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ; thành phố Hải Phòng cấp được hơn 11,7 nghìn GCNQSDĐ, nâng tỷ lệ cấp GCNQSDĐ cho các loại đất chính của thành phố tăng từ 78% lên 91,2%.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề án vẫn còn những hạn chế như: Việc xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính ở các địa phương (trừ tỉnh Đồng Nai) chậm, chưa hỗ trợ tích cực để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình; chưa thực hiện việc phân cấp quản lý và sắp xếp lại hồ sơ địa chính theo mô hình mới, chưa thuận tiên cho tra cứu, cập nhật, chỉnh lý thường xuyên; việc đầu tư trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu; việc bố trí kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá: Mô hình Văn phòng ĐKQSDĐ một cấp là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý đất đai. Việc xây dựng mô hình là việc quan trọng cần thiết nhưng có không ít khó khăn. Do đó, để mô hình được nhân rộng các ngành, tỉnh, thành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, chuẩn bị công phu. Ngành tài nguyên-môi trường khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản, hành lang pháp lý, hoàn thiện cơ chế hoạt động của mô hình. Các địa phương cần có đề án tổ chức mô hình cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương mình. Phấn đấu đến 31-12-2015, mô hình văn phòng đăng ký QSDĐ một cấp được thực hiện cơ bản trên toàn quốc.

Còn Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại cho biết: Là một trong 4 tỉnh thành thực hiện đề án thí điểm, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố có chuyển biến tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai, nâng cao tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ toàn thành phố lên hơn 90%. Để triển khai rộng mô hình, Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí thực hiện việc đo đạc địa chính và lập hồ sơ, cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thiện cơ chế hoạt động bộ máy, tài chính của mô hình Văn phòng ĐKQSDĐ một cấp.


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn