Quảng Trị: Kiện toàn đăng ký đất đai một cấp

Đăng lúc: Chủ nhật - 10/04/2016 22:29 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị đang tích cực đưa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và hệ thống chi nhánh sớm đi vào hoạt động nhằm đảm bảo mọi hoạt động đăng ký đất đai diễn ra thông suốt.
Quảng Trị: Kiện toàn đăng ký đất đai một cấp

Quảng Trị: Kiện toàn đăng ký đất đai một cấp

Sớm đi vào hoạt động
Ngày 1/4/2016 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 415/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).
Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị được thành lập trên cơ sở hợp nhất hiện trạng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh và 9 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng (QSD) đất của 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn (trừ huyện Đảo Cồn Cỏ), với số lượng công chức, viên chức và lao động hiện có là 110 người. Đây là đơn vị sự nghiệp công, có cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo Văn phòng, 4 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 9 chi nhánh đặt tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Triển khai Quyết định số 415/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 1/4/2016, Sở TN&MT tỉnh đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự các vị trí: Giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán của 9 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở giữ nguyên trạng bộ máy lãnh đạo của các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hiện có. Đồng thời, tiến hành các thủ tục đổi dấu, mở tài khoản để bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 1/4/2016. Sở TN&MT tỉnh cũng đã ban hành Văn bản số 617/STNMT-QLĐĐ hướng dẫn một số nội dung liên quan để triển khai hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.
Sự ra đời của Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp tỉnh Quảng Trị sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cập nhật chỉnh lý biến động và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai. Thời gian qua, để sớm đưa Văn phòng Đăng ký đất đai đi vào hoạt động, Sở TN&MT Quảng Trị cũng đã trình UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành triển khai thực hiện Quyết định số 415/QĐ- UBND; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 844/UBND-TN ngày 18/3/2016, quy định thời điểm chuyển giao đơn vị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Ổn định cơ cấu tổ chức
Theo ông Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị, Sở rất chú trọng ổn định tổ chức để xử lý kịp thời các thủ tục hành chính về đất đai cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và nhiều vấn đề khó khăn khác cần phải giải quyết.
Tới đây, Sở TN&MT và các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ tập trung xử lý các vấn đề về nhân lực, kinh phí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai...
Theo chỉ tiêu biên chế, số người được giao làm việc quá ít, tổng số chỉ có 35 chỉ tiêu hưởng lương ngân sách, trong đó, tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có 7 biên chế, 9 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện có 28 biên chế. Việc sáp nhập sẽ làm tăng khối lượng công việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, nhưng với 7 chỉ tiêu biên chế thì sẽ rất khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đó, số lượng cán bộ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trước đây khá lớn, khoảng 59 người.
Lúc sáp nhập, việc tìm kiếm các hoạt động dịch vụ để có kinh phí trả lương cho lực lượng lao động này là không dễ. Mặt khác, khi sáp nhập đòi hỏi năng lực, trình độ cán bộ phải phù hợp với vị trí việc làm, nhưng số cán bộ chưa kịp đào tạo lại để có chuyên môn phù hợp khá nhiều .
Việc xây dựng cơ chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai cũng được Sở lên phương án. Cơ chế phối hợp đòi hỏi phải chi tiết, đầy đủ, đúng thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị và phải được xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành kịp thời để có căn cứ thực hiện.
Ngoài ra, việc xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai cũng cần phải nhanh chóng hoàn thành. Bộ thủ tục hành chính phải được xây dựng lại cho phù hợp với mô hình tổ chức mới, nhất là các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện nay chuyển cho Sở TN&MT giải quyết. Việc chuyển phát hồ sơ và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh với các chi nhánh có khoảng cách xa như Hướng Hoá, Đakrông, Vĩnh Linh, Hải Lăng có khả năng làm tăng thời gian chuyển phát. Do đó, cần nghiên cứu phương án giải quyết phù hợp, áp dụng công nghệ mới, bảo đảm thông suốt, không làm chậm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn