Quảng Trị: Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4

Đăng lúc: Thứ hai - 28/03/2016 11:05 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 24/3, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 3/3/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai.
Quảng Trị: Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4

Quảng Trị: Văn phòng Đăng ký đất đai chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4

Quyết định số 415/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 1/4/2016. Theo Quyết định trên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.
Văn phòng gồm có 4 phòng và các chi nhánh đặt tại các huyện, thị xã, thành phố, hoạt động bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp và nguồn thu sự nghiệp. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện cơ chế tự chủ một phần, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý, thống nhất, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật...

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn