Sẽ thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ hàng năm vào ngày 01/01

Đăng lúc: Thứ tư - 07/05/2014 09:33 - Người đăng bài viết: admin

Đăng ký thống kê

Đăng ký thống kê

Đó là một trong những nội dung chính được hướng dẫn tại Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT) vừa hoàn thành và gửi lấy ý kiến các tổ chức cá nhân.
Theo Dự thảo, nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như: Loại đất đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất được thống kê, kiểm kê theo hiện trạng sử dụng tại thời điểm thống kê, kiểm kê; Trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm thống kê, kiểm kê chưa thực hiện theo các quyết định trên thì vừa thống kê, kiểm kê theo hiện trạng đang sử dụng; Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất, đối tượng quản lý đất mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, công nhận thì thực hiện thống kê, kiểm kê theo hiện trạng đang sử dụng, đồng thời thống kê, kiểm kê thêm các trường hợp thay đổi trái pháp luật đó; Trường hợp đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, được chuyển mục đích sử dụng mà chưa đưa vào sử dụng hoặc mới sử dụng một phần thì thực hiện thống kê, kiểm kê mục đích sử dụng đất theo hiện trạng đất đang sử dụng; đối tượng thống kê theo đối tượng đã được giao, được thuê, được chuyển mục đích sử dụng; đồng thời  thống kê, kiểm kê riêng các trường hợp này.
Thời điểm thống kê đất đai định kỳ là ngày 01 tháng 01 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai). Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ là ngày 01 tháng 01 của các năm có chữ số tận cùng là 0 và 5.
Mục đích của việc thống kê, kiểm kê đất đai là đánh giá hiện trạng sử dụng đất; làm căn cứ để lập, điều chỉnh và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giám sát việc sử dụng đất theo đúng mục đích được giao, cho thuê; Cung cấp thông tin, tài liệu cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành, các địa phương; Đề xuất việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai;Cung cấp số liệu về đất đai phục vụ xây dựng niên giám thống kê quốc gia và hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn