Sóc Trăng: Các mặt hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ từng bước ổn định và đi vào nề nếp

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/04/2016 00:23 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thực hiện Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đã thành lập Văn phòng ĐKĐĐ theo thời gian quy định. Sau 3 tháng chính thức đi vào hoạt động, việc sắp xếp tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn…đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Sóc Trăng: Các mặt hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ từng bước ổn định và đi vào nề nếp

Sóc Trăng: Các mặt hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ từng bước ổn định và đi vào nề nếp

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 2591/QĐ-UBND, ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng, với tổng số viên chức và người lao động là 147 người, trong đó có 121 biên chế làm việc tại 11 Chi nhánh huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Để ổn định hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ và các Chi nhánh, việc sắp xếp tổ chức, biên chế các phòng chuyên môn, rà soát ngạch bậc số lao động hợp đồng ở các Chi nhánh được Văn phòng ĐKĐĐ tập trung thực hiện,  đồng thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế quản lý tài sản, tài chính và chi tiêu nội bộ trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thẩm định làm cơ sở tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Văn phòng ĐKĐĐ còn xây dựng phương án tự chủ tài chính, quy định đơn giá trích đo địa chính thửa đất, dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng làm cơ sở thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh…
Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, Nguyễn Văn Đời thông tin, trong quá trình thành lập Văn phòng ĐKĐĐ một cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ nên việc xây dựng và ban hành các thủ tục hành chính hoàn thành đúng thời gian quy định, tạo điều kiện cho Văn phòng ĐKĐĐ và các Chi nhánh thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.
Trong quý I/2016 Văn phòng ĐKĐĐ đã lập thủ tục đăng ký và cấp GCNQSDĐ với tổng diện tích 4,4 ha cho các tổ chức; cấp 1.093 GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích 345,56 ha, đạt tỷ lệ  98,31% diện tích phải cấp giấy; hoàn thành chỉnh lý biến động 3.350 hồ sơ địa chính ở 5 xã trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên; ký hợp đồng thực hiện xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020, đến nay đã hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và đề cương dự toán kinh phí thực hiện; tập trung lực lượng triển khai công tác thu thập thông tin để phục vụ điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn TX. Ngã Năm;… Ngoài ra, Văn phòng ĐKĐĐ còn tham mưu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2016 và giao nộp sản phẩm theo quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác đo đạc phục vụ giải quyết tranh chấp đất đai, giao đất, cấp đất; tham gia bàn giao sản phẩm đo đạc của các xã, phường thuộc TX. Vĩnh Châu thuộc dự án tổng thể để chuẩn bị triển khai công tác đăng ký; tổ chức tập huấn công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ cho đơn vị thực hiện dự án tổng thể trên địa bàn TX. Vĩnh Châu…
Ông Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, sau hơn 3 tháng được thành lập, hoạt động của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Sóc Trăng và các Chi nhánh ở huyện, thị xã, thành phố đã từng bước ổn định, đi vào nề nếp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Đa số các Chi nhánh chủ động thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ, quản lý tốt viên chức người lao động trong đơn vị, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc để có giải pháp xử lý. “Công tác tổ chức bước đầu đã ổn định, biên chế các phòng, đơn vị cơ bản đáp ứng công việc được phân công, đa số viên chức và người lao động trong đơn vị có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ. Tư tưởng ổn định, an tâm công tác. Bên cạnh đó, Văn phòng ĐKĐĐ đã khẩn trương ban hành Quy chế hoạt động, quy định rõ lề lối làm việc của Văn phòng, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng thành viên đơn vị làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người. Ban hành quy chế quản lý tài sản, tài chính và chi tiêu nội bộ của Văn phòng, làm cơ sở thực hiện quản lý tốt vật tư, trang thiết bị, tài chính, tài sản của cơ quan và làm thanh toán các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động”- Ông Nguyễn Hoàng Dân, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Văn phòng ĐKĐĐ và các Chi nhánh cũng gặp một số khó khăn khi chất lượng đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị chưa đồng đều, một số còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, một số Chi nhánh phối hợp chưa tốt, ảnh hưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung, đặc biệt là công tác phối hợp với Địa chính các xã đo đạc cấp GCNQSDĐ. Bên cạnh đó, công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đất đai, tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung thực hiện còn chậm, một số các văn bản tồn chưa thực hiện dứt điểm; hồ sơ cấp GCNQSDĐ các Chi nhánh thực hiện còn nhiều sai sót; việc đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân một số Chi nhánh thực hiện còn chậm, trả kết quả không đúng thời gian…
Để khắc phục những hạn chế trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Văn phòng ĐKĐĐ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và tập trung chỉ đạo đồng loạt mở rộng thực hiện dịch vụ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tiếp tục rà soát sắp xếp lại bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, trình độ, năng lực của viên chức và người lao động, lập thủ tục bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo các Chi nhánh còn thiếu, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở và Kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí, rà soát các vị trí việc làm phải chuyển đổi và lập thủ tục chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. đồng thời, tăng cường phối hợp công tác giữa Văn phòng ĐKĐĐ, các Chi nhánh văn phòng với Phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện và UBND cấp xã, tạo sự đồng thuận cao để hoàn thành công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức cấp GCNQSDĐ lần đầu đạt 98,62%, trong đó tổ chức đạt 97,51 %, hộ gia đình cá nhân đạt 98,68%...Ngoài ra, Văn phòng ĐKĐĐ tăng cường nhân lực thực hiện kịp thời công tác trích đo địa chính thửa đất phục vụ cấp GCNQSDĐ, giải quyết tranh chấp, giao đất, cho thuê đất, thống kê hồ sơ địa chính do Phòng Tài nguyên và Môi trường quản lý để chuyển giao cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện, thị xã, thành phố quản lý…
 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, “Các Phòng chuyên môn, các Chi nhánh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, trong chỉ đạo điều hành phải phân công cụ thể đến từng cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bố trí viên chức có đủ năng lực thực hiện các công việc theo yêu cầu của từng vị trí, kịp thời điều chuyển những cá nhân trong thực hiện còn nhiều sai sót, thực hiện trễ thời gian theo quy định...”- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Hoàng Dân, nhấn mạnh.
 


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn