Sơn La: Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức VP Đăng ký đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/03/2016 23:06 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Sở TN&MT Sơn La vừa ban hành quyết định số 45/QĐ-STNMT ngày 21/3/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT Sơn La.
Sơn La: Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức VP Đăng ký đất đai

Sơn La: Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức VP Đăng ký đất đai

Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN&MT, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La có 12 chi nhánh đặt tại 12 huyện, thành phố. Văn phòng có nhiệm vụ thực hiện đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thực hiện cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ; đăng ký biến động đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Ngoài ra, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cũng thực hiện xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định pháp luật; đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định pháp luật…

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn