Sơn La: Rà soát, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sau quy hoạch 3 loại rừng

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/11/2022 23:51 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ban Quản lý Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) Sơn La vừa tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các sở, ngành, các huyện có liên quan về Phương án thi công và dự toán kinh phí Nhiệm vụ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.

 

a1(4).jpg

Quang cảnh Hội thảo tham vấn.

Thực hiện chủ trương giao đấtgiao rừng giai đoạn 2000-2006, tỉnh Sơn La đã giao trên 931.000ha đất lâm nghiệp cho trên 61.800 chủ rừng. Trong đó, giao gần 160.000ha rừng cho hơn 52.700 hộ gia đình, cá nhân và trên 500.000ha rừng cho trên 3.000 cộng đồng. Về cơ bản, toàn bộ diện tích rừng đã được giao và cấp GCNQSDĐ cho cộng đồng thôn bản, hộ gia đình cá nhân và các đối tượng khác.

Đến năm 2018, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2017-2025, định hướng 2030. Qua điều chỉnh, toàn tỉnh còn gần 60.000ha rừng trong quy hoạch lâm nghiệp chưa được giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp, đang tạm giao cho UBND các xã quản lý. Vấn đề này gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ rừng của chủ rừng, gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng trong việc giải quyết những tranh chấp về rừng và đất rừng, ảnh hưởng tới công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Nhằm góp phần giải quyết những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý giao đất giao rừng hiện nay, giúp địa phương có cơ sở thực tiễn thực hiện Chương trình rà soát, chỉnh lý hồ sơ cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp theo Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng 2030, Dự án VFBC đã hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ Giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng UBND cấp xã đang tạm quản lý cho cộng đồng bản/tiểu khu trên địa bàn 3 huyện: Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ.

a2.jpeg

Thực hiện giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp sẽ gắn vai trò, trách nhiệm của chủ rừng với công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn 3 huyện: Mường La, Mộc Châu, Vân Hồ, với khoảng 40 đơn vị hành chính cấp xã, 522 bản. Diện tích dự kiến giao hơn 15.000ha cho 314 chủ rừng là cộng đồng các bản, tiểu khu.

Theo đó, sẽ triển khai rà soát các diện tích đất lâm nghiệp do UBND xã tạm quản lý, thống kê, lập hồ sơ giao đất, giao rừng, cấp mới GCNQSDĐ lâm nghiệp cho cộng đồng thôn/bản theo quy định. Điều tra tài nguyên rừng, xây dựng phương án giao rừng gắn với giao đất cho cộng đồng dân cư các bản thuộc các xã trên địa bàn 3 huyện. Rà soát, trích đo bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000 để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư các bản thuộc các xã trên địa bàn 3 huyện vùng Dự án.

Việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp đảm bảo gắn với các quy hoạch, kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, đề án quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững của tỉnh, huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Cùng với đó, thực hiện giao đất, giao rừng phải căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đảm bảo được sự bình đẳng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giảm thiểu mâu thuẫn có thể nảy sinh.

Triển khai Dự án góp phần thực hiện tốt, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, gắn vai trò, trách nhiệm của chủ rừng trong quá trình thực hiện bảo vệ, phát triển rừng. Góp phần phát triển kinh tế từ nghề rừng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn