Sơn La: Sẽ ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất trong tháng 2/2016

Đăng lúc: Thứ năm - 28/01/2016 10:52 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Thực hiện quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai; Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất, trong tháng 1/2016, Sở TN&MT Sơn La đã tiến hành triển khai tiếp nhận 12 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, 5 Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện, Thành phố về Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Sơn La.
Sơn La: Sẽ ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất trong tháng 2/2016

Sơn La: Sẽ ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất trong tháng 2/2016

Theo đó, UBND các huyện, thành phố đã tiến hành bàn giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La; Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND các huyện, thành phố về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La theo đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh. Nội dung bàn giao bao gồm con người, cơ sở vật chất, hồ sơ giấy tờ, nhà làm việc, tài sản, tài chính… Trước, trong và sau thời điểm bàn giao, các chi nhánh trên vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ các nhu cầu giao dịch của người dân.
Sau khi nhận bàn giao, Sở TN&MT sẽ tiến hành sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, bộ máy làm việc của 2 đơn vị trên, để chuẩn bị cho việc ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở TN&MT Sơn La trong tháng 2/2016. Việc thành lập 2 đơn vị trên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, bộ phận trong cơ quan hành chính.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn