TP. Bắc Ninh: Tăng cường cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ ba - 04/11/2014 09:50 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Cấp giấy chứng nhận đất

Cấp giấy chứng nhận đất

Đến thời điểm này, thành phố Bắc Ninh cấp 4.116 giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất. Giao đất ngoài thực địa 258 lô đất cho các hộ gia đình, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại các dự án trên địa bàn gồm: giao 97 lô đất dân cư dịch vụ, giao 155 lô đất đấu giá, 6 lô đất tái định cư.
Nhằm tăng cường hơn nữa công tác cấp GCN, thành phố đã triển khai tuyên truyền, thông báo công khai rộng rãi tới cán bộ và nhân dân về Kết luận số 77-KL/TU của Tỉnh ủy và hướng dẫn Liên ngành số 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và Cục Thuế tỉnh về xét giao đất, cấp GCN đất đối với những trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, đất lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở sau ngày 1/7/2004 đến trước tháng 12/2012.
Cùng với đó, thành phố phối hợp chặt chẽ với các địa phương rà soát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp GCN tiến hành lập thủ tục cấp GCN; các trường hợp do chính quyền cấp xã trước đây cấp không đúng thẩm quyền thành phố sẽ cùng với từng xã, phường sẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục một cách nhanh gọn đúng pháp luật để được cấp GCN trong thời gian sớm nhất.
Các trường hợp tranh chấp được xem xét, giải quyết dứt điểm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong nhân dân và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn