Tây Ninh: Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai

Đăng lúc: Thứ bảy - 20/02/2016 14:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.
Tây Ninh: Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai

Tây Ninh: Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai

Theo đó, Quy chế này quy định trách nhiệm trong việc phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan có liên quan. Đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý Nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan và UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện); UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã); người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Về nguyên tắc phối hợp, việc phối hợp để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai của Văn phòng Đăng ký đất đai được thực hiện dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật; đồng thời đảm bảo mọi hoạt động quản lý Nhà nước của các sở, ban ngành, cơ quan khác có liên quan và UBND cấp huyện, UBND cấp xã được thống nhất, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao… Về nội dung phối hợp, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (giấy chứng nhận); đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận khi người sử dụng đất thực hiện các quyền; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận; cung cấp thông tin địa chính; các nội dung công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận của các tổ chức thuộc thẩm quyền của Sở và trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận; ký giấy chứng nhận cho người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam khi thực hiện cấp đổi, cấp lại hoặc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới giấy chứng nhận khi được ủy quyền của UBND tỉnh…
Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ, xác định điều kiện cấp giấy chứng nhận của tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin địa chính đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thuế đối với các trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính; hoàn tất thủ tục hồ sơ để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận hoặc trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận (nếu được UBND tỉnh ủy quyền); trao giấy chứng nhận cho người được cấp…
UBND tỉnh Tây Ninh giao Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan quản lý Nhà nước khác có liên quan và UBND cấp huyện; UBND cấp xã phối hợp triển khai thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn