Tổng cục Quản lý đất đai tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới về Chỉ số đăng ký đất đai

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/12/2019 15:43 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới về Chỉ số đăng ký đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng thế giới về Chỉ số đăng ký đất đai

Ngày 05 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện của Ngân hàng thể giới về chỉ số Đăng ký đất đai trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam 2035.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Chính sách và Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Đăng ký đất đai, Văn phòng Tổng cục. Thành phần đoàn WB có  bà Sylvia Solf, Chuyên gia Khu vực tư nhân cao cấp, ETICI và các cán bộ, chuyên gia của phái đoàn Ngân hàng thế giới đến Việt Nam lần này.

         Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam 2035, trong đó có nội dung tiếp tục hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện những cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam, trong khuôn khổ buổi làm việc này, hai bên có những trao đổi cụ thể về chỉ số đăng ký đất đai tại Việt Nam. Đây cũng là một nội dung được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Kế hoạch số 2349/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 5 năm 2019 về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3), thực hiện hóa theo tinh thần chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;. Mục đích nhằm xác định rõ trách nhiệm, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, rút ngắn thời gian thực hiện trong việc đăng ký tài sản gắn liền với đất (bao gồm đăng ký mới, đăng ký bổ sung tài sản; đăng ký biến động tài sản, xóa đăng ký tài sản); chất lượng quản lý hành chính về đất đai nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đăng ký tài sản, quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là đối với các cơ quan, đơn vị trực tiếp được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến các tiêu chí thành phần trong việc đánh giá chỉ số Đăng ký tài sản, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất các nội dung liên quan đến giải các giải pháp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chỉ số đăng ký tài sản, chỉ số chất lượng quản lý hành chính đất đai tại Việt Nam hiện nay, trong đó đặc biệt là Tổng cục thường xuyên rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính về đất đai, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến chỉ số Đăng ký tài sản, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính về đất đai; Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc quản lý, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai; tạo nguồn cho quỹ đầu tư phát triển đất để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư./.
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn