Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP.HCM

Đăng lúc: Thứ ba - 15/03/2016 21:40 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND TP. HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP.HCM. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2016 – 12/2018.
Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP.HCM

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai TP.HCM

Quyết định này nhằm hoàn thiện hệ thống lưới trắc địa và bản đồ địa chính làm cơ sở để thực hiện công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận, đồng thời chỉnh lý các biến động phát sinh trong quá trình quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận, xử lý, thụ lý, giám sát hồ sơ liên quan đến đất đai. Đồng thời, dự án còn tăng cường công tác giám sát tình hình biến động đất đai thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật biến động thường xuyên và liên thông trao đổi dữ liệu giữa các cấp đáp ứng yêu cầu thực tiễn, từ đó hỗ trợ đắc lực cho việc ra quyết định một cách khoa học và đáp ứng đúng nhu cầu của người dân.
Được biết, việc hệ thống hóa và tin học hóa các tư liệu hồ sơ địa chính có giá trị pháp lý để quản lý một cách khoa học nhằm giúp cho việc lưu trữ tài liệu, xử lý cập nhật các phát sinh hồ sơ khi có nhu cầu tham khảo, sử dụng các tài liệu gốc. Định hướng công khai thông tin và kinh tế hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính nhằm nâng cao nguồn thu cho ngân sách và thể hiện tính minh bạch của nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn