Bình Phước: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 17/08/2015 21:59 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2015.
Bình Phước: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015

Bình Phước: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp: diện tích thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm…
Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng tại thị xã Đồng Xoài, đối với đất trồng cây hàng năm 1,00, đất trồng cây lâu năm từ 1,00 đến 1,19, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản và đất ở khu vực nông thôn 1,00…; tại thị xã Bình Long, đối với đất trồng cây lâu năm, hành năm và nuôi trồng thủy sản, đất ở khu vực nông thôn… 1,17; tại thị xã Phước Long, đối với đất trồng cây lâu năm, hàng năm, rừng sản xuất và đất ở khu vực nông thôn, khu vực đô thị 1,00... Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng tại các huyện của Bình Phước phần lớn là 1,00.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động cần điều chỉnh lại hệ số điều chỉnh giá đất; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh Bình Phước quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn