Chính phủ muốn miễn thuế đất nông nghiệp đến hết 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 21/01/2016 20:48 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chính phủ vừa trình Quốc hội bổ sung vào dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nội dung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Theo đó, sẽ miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 31/12/2020 đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thuộc diện dưới đây:

- Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng cũng được đề xuất miễn.

Chính phủ còn đề nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp.

Riêng trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì vẫn phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp, theo tờ trình của Chính phủ.

Đánh giá tác động ngân sách Nhà nước, Chính phủ cho biết, thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến hết năm 2014 theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm bình quân chỉ còn khoảng 67,3 tỷ đồng/năm.

Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn theo đề xuất nêu trên khoảng 60,8 tỷ đồng/năm. Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân khoảng 51 tỷ đồng/năm, đối với tổ chức đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp khoảng 7,7 tỷ đồng/năm, đối với đơn vị vũ trang nhân dân khoảng 2,1 tỷ đồng/năm.

Như vậy, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp ước tính chỉ còn khoảng 6,5 tỷ đồng/năm.

Mức tác động giảm thu ngân sách nhà nước như trên, theo Chính phủ nhìn nhận là không lớn.

Nhưng, Chính phủ cho rằng miễn thuế lại là giải pháp để góp phần khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp.

Từ đó giúp người nông dân cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiệu quả cao.
 

Nguồn tin: Theo DiaOcOnline.vn