Chính sách đất đai – đòn bẩy phát triển thị trường bất động sản

Đăng lúc: Thứ tư - 07/01/2015 10:10 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Chính sách đất đai – đòn bẩy phát triển thị trường bất động sản

Chính sách đất đai – đòn bẩy phát triển thị trường bất động sản

Cùng với các Luật Nhà ở, Xây dựng, Kinh doanh bất động sản được sửa đổi bổ sung gần đây, Luật Đất đai mới có hiệu lực từ tháng 7/2014 cũng góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản bước ra khỏi thời kỳ suy giảm.
Kích hoạt nguồn vốn từ đất đai
Theo ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Luật Đất đai năm 2013 đã thể hiện đầy đủ quan điểm của Hiến pháp năm 2013. Với sự khẳng định về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện và thống nhất quản lý, công tác quản lý đất đai tập trung chủ yếu vào việc quản lý quyền sử dụng đất. 
Ngoài ra, việc khẳng định thành phần kinh Nhà nước làm chủ đạo và có thu hồi đất cho phát triển kinh tế-xã hội, việc thu hồi, giao, cho thuê đất được vận hành theo hướng Nhà nước sẽ thu hồi, giao đất cho các chủ thể kinh tế và các chủ thể kinh tế chỉ có quyền sử dụng đất.        
Theo ông Chung, thị trường bất động sản hiện nay đang cần nguồn vốn lớn, bên cạnh các luồng vốn truyền thống như: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kiều hối, tiền trong dân, tiền trong doanh nghiệp mới tham gia thị trường, tiền từ hệ thống ngân hàng, các luồng tiền phái sinh… Nguồn vốn đó chỉ có được khi khai thác được tiềm năng từ đất. Chính sự quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai sẽ nâng giá trị của đất, từ đó kích hoạt được nguồn vốn nội sinh từ đất đai.
Tháo gỡ những vướng mắc     
Ông Trần Kim Chung nhận định, để thị trường bất động sản phát triển, tạo nguồn lực cho phát triển-xã hội cần quy trình hóa công tác quản lý đất đai một cách minh bạch, để không phát sinh những tranh chấp đất đai trong quá trình sử dụng. Đất đai phải được quản lý bởi Nhà nước và các bên liên quan. Bên cạnh đó, cũng cần có sự nhất thể hóa hệ thống quy hoạch, trong đó có quy hoạch sử dụng đất.   
Cơ chế thu hồi, giao đất hiện nay vẫn tồn tại một số bất cập cần được hoàn thiện. Đặc biệt, vấn đề vốn hóa nguồn lực đất đai là một bước quan trọng trong quá trình quản lý đất đai.
Theo đó, từ khi xác lập được quyền sử dụng đất, đất đai phải được định giá, áp giá và đưa vào giao dịch trong xã hội dưới dạng tài sản.     
Việc vốn hóa đất đai gắn liền với việc nghiên cứu về các chỉ số liên quan đến giá quyền sử dụng đất, giá bất động sản và thị trường bất động sản.    
Đây là một trong những nội dung khó tách bạch giữa công việc chuyên biệt của quản lý đất đai, hay công việc chung của quản lý thị trường bất động sản.            
Nhưng công việc này cần được triển khai càng sớm càng có lợi ích trong quản lý đất đai nói riêng và quản lý thị trường bất động sản nói chung.      
Quản lý đất đai để phát triển thị trường bất động sản là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm từ nhiều bên liên quan. Làm tốt công tác quản lý đất đai sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển không chỉ ở lĩnh vực hành chính, mà còn đóng góp cả vấn đề kinh tế. Đất đai luôn là vấn đề lớn, phức tạp và rất nhạy cảm đối với mỗi quốc gia. Tăng cường quản lý đất đai chính là một trong những yếu tố then chốt giúp tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị của đất nước và đời sống của nhân dân.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn