Công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2019 19:21 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Năm 2019, công tác giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quỹ đất được triển khai quyết liệt, thu được nhiều kết quả tích cực.
 
Về giá đất

Thực hiện hướng dẫn, xử lý các vướng mắc trong công tác áp dụng bảng giá đất, định giá đất cụ thể, đặc biệt là việc xác định giá khởi điểm trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tại các địa phương, 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2015-2019, hàng năm UBND các tỉnh, thành phố đều thực hiện rà soát để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hiện nay, Tổng cục đã hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khung giá đất (áp dụng cho giao đoạn 2020-2024), tại các tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo, phê duyệt Dự án và kế hoạch triển khai xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2019 để thực hiện trong 05 năm (2020 - 2024) tại địa phương.

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Trong năm 2019, Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức làm việc với các địa phương để giải quyết về vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm tra Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và các dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức làm việc với các địa phương để hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai; tham gia các Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Bạc Liêu, thành phố Hồ Chí Minh.

Tham mưu trình Bộ trưởng dự thảo Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác xác định giá đất cụ thể; xem xét, trình ký cấp 44 Chứng chỉ định giá đất cho các cá nhân đủ điều kiện. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép áp dụng cơ chế đặc thù thí điểm để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép không phải lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ dự án và thu hồi đối với diện tích đất nhỏ, lẻ còn lại mà không đủ điều kiện để canh tác, xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn tin: CTTĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn