Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Đăng lúc: Thứ ba - 10/05/2022 04:21 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Đồng Nai: Đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện đúng quy định
Theo Sở TN&MT Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 636 dự án, gồm các dự án: giao thông, khu dân cư, TĐC, khu công nghiệp, cụm công nghiệp..., đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, với diện tích hơn 14.970ha. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thu hồi đất của 45.433 trường hợp, diện tích đã GPMB là hơn 8.398ha, với số tiền bồi thường và hỗ trợ được phê duyệt là hơn 25.617 tỷ đồng. Hiện tại, còn lại hơn 6.572ha, các địa phương đang tiếp tục thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn 4.134 trường hợp phải giải quyết tái định cư (TĐC); các địa phương đã đầu tư, xây dựng 78 khu TĐC và hiện còn 7.044 lô TĐC đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng để bố trí TĐC cho các trường hợp khi bị thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các khu TĐC được hình thành và đầu tư xây dựng mới theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.
anh-1.-so-tn-mt-dong-nai.jpgSở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Trong đó, phần lớn các khu TĐC được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và tốt hơn nơi ở cũ, góp phần ổn định cuộc sống người dân tại nơi ở mới. Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục đầu tư xây dựng 19 khu TĐC, sau khi hoàn thành hạ tầng sẽ có khoảng 13.214 lô TĐC và cũng đang tiếp tục kêu gọi, lập thủ tục đầu tư đối với 25 KĐC để giải quyết nhu cầu TĐC khi thực hiện các dự án trong thời gian tới.
Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; diện tích đất đã GPMB đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nhiều dự án lớn và quan trọng đã hoàn thành, như: Quốc lộ 20; đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết; hệ thống đường điện 500kv; các khu công nghiệp, dân cư, tái định cư... và đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ đó góp phần chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ và chuyển dịch tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.
Đồng bộ các giải pháp
Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác bồi thường, GPMB trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, Sở TN&MT tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.
Về thời gian thực hiện công tác bồi thường, theo Sở TN&MT Đồng Nai, mặc dù Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn không quy định về trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 quy định cụ thể nội dung trên. Do vậy, UBND các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng Bồi thường dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được quy định tại Quyết định trên, trong đó, không được tự ý chia tách dự án ra để bồi thường nhiều lần mà phải thực hiện đồng bộ một lần cho toàn dự án.
Riêng việc giải quyết TĐC và xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được bố trí TĐC, Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh để làm căn cứ cho các địa phương thực hiện. Trong đó, Sở Tài chính và các địa phương có liên quan cần lưu ý xử lý dứt điểm những trường hợp đã được bố trí TĐC nhưng đến nay, các địa phương còn chưa xử lý được các vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của người được bố trí TĐC, thực hiện việc bồi thường bằng đất ở cho các trường trường hợp thuộc diện TĐC.
Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến ngày 21/4/2022, UBND huyện Long Thành tiếp tục tạm bàn giao mặt bằng cho Cảng vụ Hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) với tổng diện tích 73,97ha. Như vậy, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 2.184,72ha/2.532ha, đạt 86,28%. Phần diện tích 347,28ha còn lại thuộc giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành bàn giao trong tháng 5/2022.
Đối với việc xây dựng các khu TĐC trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với các sở, ngành có liên quan căn cứ tình hình thực tế tại địa phương có kế hoạch bố trí vốn kịp thời để đầu tư xây dựng các khu TĐC trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên bố trí cho địa bàn còn nhu cầu TĐC lớn như: TP. Biên Hòa, huyện Long Thành và Nhơn Trạch. Bên cạnh đó, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa phải yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khẩn trương xây dựng hạ tầng TĐC và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án TĐC đang thực hiện dở dang, đảm bảo bố trí đủ chỗ ở cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa ưu tiên dành quỹ đất để xây dụng các khu TĐC tại vị trí hợp lý, đồng bộ về hạ tầng, công trình phúc lợi, đảm bảo người dân được tiếp cận một cách dễ dàng các dịch vụ tiện ích, phù hợp với từng dự án, từng khu vực giải toả...; đồng thời, các địa phương chủ động ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất và chủ trì xây dựng các khu TĐC đảm bảo không bị động, việc bố trí TĐC phải thực hiện trước khi thu hồi đất theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Còn đối với các dự án theo tuyến, đi qua nhiều địa bàn khác nhau, các sở, ngành liên quan được giao bổ sung quy định thống nhất việc áp dụng các chính sách hỗ trợ trong cùng một dự án để hạn chế tình trạng khiếu nại của người dân.
Thực hiện Công văn số 1652 ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh, để đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các chủ đầu tư phải chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn và tạm ứng trước kinh phí để thực hiện, trường hợp chủ đầu tư không cân đối, chuẩn bị nguồn vốn cho GPMB và không tạm ứng kịp thời kinh phí thực hiện thì thu hồi dự án đầu tư theo quy định hiện hành.
Về nhân lực thực hiện công tác bồi thường, GPMB; Sở TN&MT Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương và bổ sung biên chế cho các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC, công tác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao cho UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý, xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Thanh tra các huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa tổ chức định kỳ kiểm tra để đánh giá, báo cáo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn