Gia Lai: Ban hành tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá

Đăng lúc: Thứ năm - 18/02/2016 21:53 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Để xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước hoặc chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai ban hành tỉ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá.
Gia Lai: Ban hành tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá

Gia Lai: Ban hành tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước không thông qua hình thức đấu giá

Theo đó, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất không thông qua hình thức đấu giá tại các phường thuộc thành phố là 2%; tại các xã thuộc thành phố và các phường thuộc thị xã là 1,7%; tại các xã thuộc thị xã, thị trấn thuộc các huyện và trung tâm hành chính huyện là 1,5%; đối với đất thuê tại các xã còn lại là 1,1%. Các trường hợp thuê đất tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư thì đơn giá thuê đất một năm được tính bằng 0,5%.
Đối với đất thuê để xây dựng công trình ngầm (không phải công trình ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất): thuê đất trả tiền hàng năm, đơn giá thuê đất được xác định bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, đơn giá thuê được xác định bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt của cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
Đối với phần diện tích đất không có mặt nước trả tiền thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân giá đất tính thu tiền thuê đất. Phần diện tích đất không có mặt nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất và được xác định theo qui định tại khoản 4, khoản 5 Điều 4, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ qui định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Đối với phần diện tích đất có mặt nước thì đơn giá thuê đất bằng 50% đơn giá thuê đất của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
Khung giá thuê mặt nước được tính như sau: Dự án sử dụng mặt nước cố định từ 20.000.000 – 300.000.000 đồng/km2/năm. Dự án sử dụng mặt nước không cố định: từ 100.000.000 – 750.000.000 đồng/km2/năm.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn