Hà Nội triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/04/2016 12:30 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn thành phố nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng.
Hà Nội triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016

Hà Nội triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016

Dự kiến thu 3.050 tỷ đồng
Theo đó, năm 2015-2016, Hà Nội dự kiến thực hiện các dự án trong khoảng diện tích là 310,09ha, trong đó diện tích đất quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất khoảng 120,10ha. Trong năm 2015, Hà Nội đã tiến hành đấu giá 45 ha. Hiện, diện tích còn lại đủ điều kiện đấu giá trong năm 2016 là 75,57ha.
Dự kiến, tiền sử dụng đất thu được khi thực hiện kế hoạch đấu giá năm 2016 là 3 tỷ 50 triệu đồng, bao gồm: Các dự án đấu giá quyền sử dụng đất từ 5000m2 trở lên thuộc thành phố quản lý, có 49 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá năm 2016 với diện tích đất đấu giá 75,57ha; kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 2.150 tỷ đồng. Tương tự, với đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2), diện tích đấu giá 28,6ha, dự kiến thu 900 tỷ đồng.
Tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời
Để thực hiện hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cần kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện tất cả các dự án, kịp thời xử lý, đề xuất xử lý theo quy định; chủ trì cùng các chủ đầu tư các dự án, các sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục.
Đối với các dự án đã đủ điều kiện đưa ra bán đấu giá thì chỉ đạo hoàn thành thủ tục và đề xuất thời điểm đưa ra tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, đạt hiệu quả cao nhất; kiểm tra, rà soát toàn bộ quỹ đất đủ điều kiện bán đấu giá nhưng chưa tổ chức đấu giá trên địa bàn các quận, huyện, thị xã ngoài danh mục của kế hoạch năm 2016 để bổ sung vào kế hoạch đấu giá năm 2016; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với tinh thần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, kịp thời đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền; rà soát quy trình, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, để xuất việc bổ sung, sửa đổi, thay thế quy định, đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tăng cường việc phân cấp, ủy quyền.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát các dự án theo danh mục để xử lý theo hướng: Đối với dự án chưa thực hiện giải phóng mặt bằng và dự án đang thực hiện dở dang do Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã là chủ đầu tư, nếu có khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc việc giao cho UBND cấp huyện là chủ đầu tư thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thì xem xét chuyển UBND cấp huyện là chủ đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện.
Đối với các dự án điều chuyển, các dự án do UBND cấp huyện là chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội và các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất các quận, huyện, thị xã thực hiện dịch vụ công trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức việc bán đấu giá; việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất thu được từ đấu giá thực hiện theo quy định của UBND thành phố…
 

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn