Khẩn trương giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Gia Bình II

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/11/2022 10:55 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Khẩn trương giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Gia Bình II

Khẩn trương giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp Gia Bình II

Được sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của Huyện ủy và sự vào cuộc của các cấp, ngành nên công tác thu hồi đất, bồi thường GPMB tại Huyện Gia Bình(Bắc Ninh) lấy đất phát triển dự án Khu công nghiệp Gia Bình II cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Dự án đã được quan tâm tuyên truyền, giải thích và giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người có đất bị thu hồi, không để xảy ra điểm nóng, làm ảnh hưởng đến tình hình ANNT trên địa bàn huyện.

 

15_4_11.jpg
 Quy hoạch khu công nghiệp Gia Bình II

Dự án khu công nghiệp Gia Bình II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 347/QĐ-TTg, ngày 12/3/2021 về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có quy mô 250 ha, thuộc các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo và Vạn Ninh, huyện Gia Bình. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 3.957 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư hơn 1.201 tỷ đồng.

Ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình ban hành Quyết định số 191-QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác đền bù, GPMB Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình II. Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 1154/UBND-TNMT về việc tổ chức giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình

Ngày 28/4/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình II, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Để phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện Dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất.

Các xã – thị trấn, các ngành liên quan đến dự án thu hồi đất cũng đã tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, công khai minh bạch nội dung dự án, phương án thu hồi đất, giá tiền đất đến các tập thể, cá nhân có diện tích đất trong quy hoạch dự án. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra

Được biết toàn bộ diện tích đất đã được thu hồi đất và phê duyệt hồ sơ 15 đợt là được 2.493.374,7 m2; trong đó, diện tích đất theo quy hoạch xây dựng KCN: 2.420.628,7 m2; diện tích đất hoàn trả kênh mương: 67.007,7 m2; diện tích đất thu hồi do khó canh tác: 5.738,3 m2 với tổng số lượt hộ: 3.362 hộ. Đồng thời việc bồi thường, hỗ trợ; diện tích đất bồi thường: 2.101.448,0 m2; kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 883.322.757.573 đ (Bao gồm: bồi thường, hỗ trợ về đất 876.952.574.300 đồng; mồ mả di chuyển, tài sản trên đất 6.370.183.273 đồng). Kết quả chi trả cho các số hộ có diện tích thu hồi đất và diện tích bồi thường, hỗ trợ tổng số tiền đã chi trả 879.135.662.372đ / 883.322.757.573đ (đạt tỷ lệ 99,5%).

Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã giao đất đợt 1 cho chủ đầu tư với diện tích là 171,0 ha, đợt 2 trung tâm đã chuẩn bị xong hồ sơ giao đất đợt 2 đối với diện tích hoàn thành công tác GPMB (khoảng 67,7 ha). Kế hoạch tiếp tục phối hợp cùng Hội đồng bồi thường GPMB dự án, Chủ đầu tư và các địa phương tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân theo quyết định của cấp có thẩm quyền đã phê duyệt; phối hợp với các địa phương giải quyết tồn tại, vướng mắc và hoàn thiện và trình hồ sơ giao đất trong tháng 10/2022 cho chủ đầu tư.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn