Bà Rịa - Vũng Tàu:Triển khai ứng dụng trên App giám sát quyền sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ tư - 07/04/2021 11:40 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Kế hoạch số 83 về việc triển khai ứng dụng trên thiết bị di động (App) giám sát quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác cải cách hành chính (CCHC); nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nâng cao giá trị, hiệu quả của thông tin, dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh CCHC và thủ tục hành chính, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử; nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp…
 

App giám sát quyền sử dụng đất sẽ được triển khai tại các địa phương đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung cần thực hiện triển khai đăng ký tài khoản sử dụng App đối với người dân và doanh nghiệp tại các xã đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Trong đó, sẽ triển khai đăng ký tài khoản sử dụng App (đăng ký 01 lần) đối với 02 loại tài khoản: Tài khoản tra cứu thông tin thửa đất là tài khoản tra cứu các thông tin thửa đất gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính, diện tích, địa chỉ, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tình trạng pháp lý, lịch sử biến động, quy hoạch sử dụng đất... theo quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai. Tiếp đó là Tài khoản giám sát quyền sử dụng đất (chỉ cấp cho chủ đất), đây là tài khoản tra cứu thông tin thửa đất, tra cứu bổ sung thông tin về người sử dụng đất, nhận các cảnh báo về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất trên thiết bị di động.
Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT tổ chức triển khai đăng ký tài khoản, xác minh thông tin tài khoản, thu chi phí khai thác thông tin, dữ liệu đất đai theo đơn giá đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành; vận hành, cập nhật quyền cho người đăng ký sử dụng ứng dụng giám sát quyền sử dụng đất trên thiết bị di động; thông báo kịp thời cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh các sai sót về thông tin, dữ liệu; thông báo cho người sử dụng sau khi đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu do người sử dụng phản ánh; rà soát tài khoản người sử dụng định kỳ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin… Bên cạnh đó, Sở TN&MT giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cập nhật cơ sở dữ liệu kịp thời, chính xác; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT xử lý các thông tin, dữ liệu đất đai kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn