Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương cùng Đoàn kiểm tra của Ngân hàng thế giới kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án VILG tại tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/04/2021 12:52 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương cùng Đoàn kiểm tra của Ngân hàng thế giới kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án VILG tại tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương cùng Đoàn kiểm tra của Ngân hàng thế giới kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án VILG tại tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Trong hai ngày 08-09/4/2021, Phó Tổng cục trưởng Chu An Trường, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (Dự án VILG) cấp Trung ương đã cùng Đoàn kiểm tra của Ngân hàng thế giới làm việc với Ban Quản lý dự án VILG của tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Lạng Sơn về tiến độ triển khai Dự án VILG trên địa bàn tỉnh.
 

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Thái Nguyên

Tại tỉnh Thái Nguyên Dự án thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 09 huyện bao gồm 06 huyện xây dựng mới (Sông Công, Phú Lương, Đại Từ, Võ Nhai, Phổ Yên, Phú Bình) và 03 huyện chuyển đổi (Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, Huyện Định Hóa).
Tại tỉnh Lạng Sơn Dự án được thực hiện tại thành phố Lạng Sơn và 04 huyện (Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình và Tràng Định).
Qua kiểm tra, một số chuyên gia của Đoàn công tác đã có những đánh giá tích cực về việc sử dụng phần mềm VBDLIS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giúp Dự án VILG cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, vận hành, cập nhật CSDL đất đai thường xuyên, kết nối một cửa điện tử và liên thông thuế điện tử. Đồng thời hỗ trợ tốt cho công tác xây dựng CSDL, kiểm tra, nghiệm thu, đổi soát, tích hợp vào CSDL vận hành, ký sổ địa chính điện tử. Từng bước chuyển đổi sổ công tác xử lý hồ sơ giao dịch trong lĩnh vực đất đai: Phần mềm VBDLIS đã rút ngắn được thời gian luân chuyển hồ sơ, thay thế cho quy trình xử lý hồ sơ giao dịch giấy bằng công nghệ số, tiến tới “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác vận hành, cập nhật, khai thác CSDL tập trung tại địa phương.

 

Đoàn công tác làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng làm việc cụ thể về các nội dung quan trọng khác của Dự án như công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, đấu thầu, ….và đưa ra những đề nghị đối với Ban Quản lý Dự án VILG của 2 tỉnh để đẩy nhanh tiến độ Dự án.
Kết quả chuyến công tác giúp Đoàn kiểm tra của Ngân hàng thế giới nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Dự án thực tế tại địa phương để chuẩn bị phục vụ buổi làm việc lần thứ 9 của Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý Dự án VILG về tiến độ thực hiện và triển khai các bước tiếp theo thực hiện Dự án VILG (theo hình thức trực tuyến và trực tiếp từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 4 năm 2021)./.
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn