Bảo đảm hài hoà lợi ích của người sử dụng đất với các mục tiêu về an sinh xã hội

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 22:29 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Việc tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát huy tối đa tiềm năng đất đai thông qua mở rộng quy mô sản xuất là bước đi cần thiết và xu thế tất yếu. Chủ trương này đã được thể chế hóa trong nhiều văn bản và Nghị quyết của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Thực tế hiện nay, tại nhiều địa phương đã có những mô hình, những hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện việc tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất có hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Tuy nhiên, song song với mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, Nhà nước phải bảo đảm hài hoà lợi ích của người sử dụng đất với các mục tiêu về an sinh xã hội (đói nghèo, giải quyết việc làm…).
 
Tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng Khóa XI đã nêu “Nhà nước có chính sách phù hợp để đất nông nghiệp được người trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng với hiệu quả cao nhất”. Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, để đảm bảo cho người nông dân có đất sản xuất, tránh tình trạng dẫn tới việc bần cùng hóa người nông dân, Luật Đất đai năm 2013 đã quy định cụ thể về hạn mức giao đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Điều 129 và Điều 130), quy định về điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng một số loại đất của hộ gia đình, cá nhân (Điều 191), quy định hạn chế các trường hợp nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư.
Trước yêu cầu đặt ra với việc phát triển sản xuất nông nghiệp với các mục tiêu về an sinh xã hội, Ban Chấp hành Trung ương đang sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW. Những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Đất đai đã được phân tích, đánh giá trong dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết của Trung ương. Trên cơ sở kết luận chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật đất đai cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.
Mặt khác, theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát huy tiềm năng đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả thực hiện đề án là cơ sở quan trọng hoàn thiện các quy định cụ thể về tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013.
CTTĐT

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn