Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đăng lúc: Thứ hai - 08/08/2022 10:25 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý từ các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 8 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức 03 hội thảo cấp vùng với sự tham gia của các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu chủ trì Hội thảo

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu chủ trì Hội thảo

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; nghiên cứu thể chế cụ thể Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng Khoá XIII và hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với những điểm đổi mới quan trọng như:
(1) Quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai và quyền, nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của Hiến pháp về sở hữu đất đai và quyền con người.
(2) Hoàn thiện đồng bộ các quy định về việc xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 03 cấp, gắn với quy hoạch đô thị, xây dựng, hạ tầng để đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau phát triển. Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất theo 03 khu vực, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện được thông tin đến từng thửa đất.
(3) Công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất; chủ yếu giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm tăng thu ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội, nhất là đối với các dự án đầu tư có tính chất điểm nhấn, tạo động lực phát triển và có yêu cầu đồng bộ bề hạ tầng, kiến trúc. Quy định các tiêu chí cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần, cho thuê đất trả tiền hàng năm để đảm bảo dễ thực thi, dễ kiểm tra, dễ giám sát, tạo nguồn thu ổn định và tạo điều kiện cho người sử dụng đất chủ động hạch toán sản xuất kinh doanh. Hoàn thiện các quy định đối với quản lý đất đai có liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.
(4) Phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đồng thời thiết lập các cơ chế quản lý của Trung ương thông qua quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai tập trung, thống nhất, quản lý mọi biến động của từng thửa đất, yêu cầu cập nhật các biến động về quản lý của địa phương về Trung ương; các cơ chế kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật ở từng cấp.
(5) Tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong thu hồi đất thông qua quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành bố trí tái định
cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết vấn đề an sinh bền vững cho người có đất bị thu hồi. Tiếp tục vận hành các cơ chế chuyển dịch tự nguyện theo thể chế kinh tế thị trường thông qua cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp quyền sử dụng đất. Quy định thẩm quyền tách dự án đầu tư cho cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư để giải quyết tình trạng chậm triển khai dự án do chậm bàn giao mặt bằng; đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
(6) Chuyển trọng tâm từ phương thức quản lý nặng về hành chính sang thực hiện đồng bộ các công cụ kinh tế, quy hoạch, hành chính để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai. Hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường đảm bảo công khai, minh bạch, sự giám sát của Hội đồng nhân dân; các chính sách tài chính, ngân sách, thuế để điều tiết nguồn thu từ đất, địa tô tăng thêm không do người sử dụng đất đầu tư mang lại, giải quyết tình trạng đầu cơ, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.
(7) Tiếp tục hoàn thiện các quyền của người sử dụng đất, nhất là quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; mở rộng hạn mức, đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thúc đẩy thương mại hoá quyền sử dụng đất, vốn hóa thị trường, phát huy nguồn lực đất đai. Quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp cùng các cơ chế góp quyền sử dụng đất để thúc đẩy tập trung đất đai, tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp nông nghiệp, người có nhu cầu đất để sản xuất nông nghiệp và các cơ chế để nông dân chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch.
(8) Hoàn thiện các quy định về chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đất tôn giáo kết hợp với mục đích khác, đất có mặt nước sử dụng đa mục đích, sử dụng không gian ngầm, trên không, ... để khơi dậy tiềm năng, phát huy cao nhất nguồn lực tài nguyên đất đai, phù hợp với xu thế phát triển.
Nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý từ các Bộ ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 8 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức 03 hội thảo cấp vùng với sự tham gia của các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương.
Hội thảo với sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và 25 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc được tổ chức tại thành phố Hà Nội, do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì.
Hội thảo với các tỉnh Miền Nam được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa chủ trì, tham vấn ý kiến của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chủ trì Hội thảo tại miền Nam
Hội thảo với các tỉnh Miền Trung được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, do Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì, tổ chức tham vấn ý kiến của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân phát biểu chủ trì Hội thảo tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên
Hội thảo có sự tham gia của đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Đoàn Đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các sở, ban ngành liên quan và đại diện một số quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam.

Toàn cảnh Hội thảo tại Hà Nội

 

Toàn cảnh Hội thảo khu vực miền Trung- Tây Nguyên
Trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, đại diện các bộ ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân tham dự thống nhất cao với những định hướng sửa đổi chính sách pháp luật đất đai trong thời gian tới. Nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất rất cụ thể, thể hiện quan điểm, định hướng phát triển sâu sắc, có tầm nhìn.

Toàn cảnh Hội thảo khu vực miền Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường hy vọng thông qua các hội thảo sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến góp ý sâu sắc và thực tiễn của các đại biểu ở Trung ương, địa phương và các chuyên gia, nhà khoa học,… để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chuẩn bị trình Chính phủ và trình Quốc hội./.
Tác giả bài viết: VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn