Đẩy mạnh xây dựng văn bản pháp luật về đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 19/10/2021 14:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đẩy mạnh xây dựng văn bản pháp luật về đất đai

Đẩy mạnh xây dựng văn bản pháp luật về đất đai

Tổng cục Quản lý đất đai trong 9 tháng đầu năm, các hoạt động xây dựng văn bản pháp luật được gấp rút triển khai và đảm bảo tiến độ.
Cụ thể, Tổng cục đã hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡvướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.
Tổng cục đã hoàn thành và trình Bộ trưởng ban hành 04 Thông tư (hoàn thành 100% theo kế hoạch), gồm: Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định chi tiết Luật đất đai; Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT ngày 06/8/2021 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
3 tháng cuối năm, Tổng cục sẽ tập trung hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Nguồn tin: monrre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn