Đính chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 22/03/2022 05:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đính chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Đính chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 476/QĐ-BTNMT về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 476/QĐ-BTNMT về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Theo đó, sẽ đính chính lỗi kỹ thuật tại trang 44, dòng thứ 16 từ trên xuống và trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 của Phụ lục số 01 Thông tư số 09. Cụ thể: Sửa dòng thứ 16 từ trên xuống tại trang 44 “Tiếp theo là ảnh màu (4x6cm) của học viên được cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của Bộ Tài nguyên và Môi trường” thành “Tiếp theo là ảnh màu (4x6cm) của học viên được cấp Chứng chỉ định giá đất có đóng dấu giáp lai của Tổng cục Quản lý đất đai”.
Bên cạnh đó, sửa trang 2 Mẫu Chứng chỉ định giá đất tại trang 45 “Ảnh 4x6 của người được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Bộ TN&MT)” thành “Ảnh 4x6 của người được cấp Chứng chỉ (đóng dấu giáp lai của Tổng cục Quản lý đất đai)”.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (14/3/2022) và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT.
Tác giả bài viết: VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn