Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần thống nhất nguyên tắc ưu đãi đất đai với một số luật chuyên ngành

Đăng lúc: Thứ ba - 22/11/2022 00:37 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương cho rằng, Dự thảo cần thống nhất nguyên tắc ưu đãi về đất đai với một số luật chuyên ngành như: Luật di sản văn hóa, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Du lịch…

 

Theo Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, trong Luật di sản văn hóa, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật điện ảnh, Luật Thể dục thể thao, Luật Du lịch đều ghi nhận các chính sách của Nhà nước về việc ưu đãi trong lĩnh vực đất đai đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực này. Tuy nhiên những nguyên tắc này chưa được quy định cụ thể trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Do đó Đại biểu đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể hơn các nội dung này.

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục, Đại biểu đề nghị quy định chính sách ưu đãi về đất đai để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo thống nhất với chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục, cả khu vực công và khu vực tư, với những quy mô khác nhau, ở các địa bàn khác nhau đều có thể có điều kiện để tiếp cận quỹ đất các địa phương để đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo.

 Bởi, theo quy định của Luật Đầu tư thì việc xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Tuy vậy, khoản 1 Điều 162 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hiện đang quy định loại trừ việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp sử dụng đất tại đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị. “Do vậy, chúng tôi đề nghị Luật Đất đai không hạn chế khu vực ưu đãi đầu tư đối với các dự án xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo”, Đại biểu chia sẻ.

 Đối với một số lĩnh vực khác như việc xây dựng các công trình thể dục, thể thao, Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về chính sách ưu đãi về đất đai, nhất là quy định về việc tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục, thể thao.

 Trong đó, cần nghiên cứu xem xét việc bổ sung các dự án xây dựng các công trình thể dục, thể thao trong trường hợp các dự án này sử dụng vốn đầu tư công vào Điều 86 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với loại đất tôn giáo, đề nghị sửa đổi dự thảo Luật Đất đai theo hướng phù hợp với các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ví dụ như bổ sung vào Khoản 2, Khoản 3 đối tượng cơ sở đào tạo tôn giáo cho phù hợp với quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và quy định tại khoản 1 của Điều 213 của dự thảo luật về đất tôn giáo.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương

 Bên cạnh đó, nghiên cứu bổ sung quy định về chủ thể sử dụng đất tôn giáo, tín ngưỡng không phải là cơ sở tôn giáo. Quy định cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất, giao đất cho các tổ chức kinh tế để xây dựng khu du lịch văn hóa, tâm linh liên quan đến tôn giáo. Đối với loại đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng. Trên thực tế hiện nay xuất hiện một loại đất khác đó là đất được dùng để xây dựng các cơ sở bảo quản, lưu trữ tro cốt, các cơ sở này nếu như đặt trong các cơ sở tôn giáo như nhà chùa, nhà thờ, chúng tôi đề nghị là thực hiện chính sách quản lý đất đai tương tự như đối với chính sách quản lý đất tôn giáo.

Tuy nhiên, nếu như được xây dựng độc lập đề nghị có những quy định riêng. Hiện nay trong dự thảo luật đã bổ sung loại đất này tại Điều 11 về phân loại đất cùng loại với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng. Tuy vậy, trong các quy định cụ thể của dự thảo luật thì loại đất này chưa được quy định. Ví dụ như về quy hoạch, về giao đất, về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ liên quan khác chủ sử dụng đất.

Vì vậy, đề nghị tiếp tục nghiên cứu để quy định cụ thể, đồng bộ về loại đất xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa, đất bảo quản, lưu trữ tro cốt theo hướng quy định đầy đủ về loại đất này các điều khoản cụ thể trong dự thảo luật.

Đối với loại đất du lịch, Đại biểu cho rằng, việc xác định đất kinh doanh dịch vụ du lịch là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp chưa thực sự hợp lý bởi đất kinh doanh dịch vụ du lịch còn có những đặc điểm riêng, được hình thành bởi nhu cầu và đặc điểm của việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ du lịch.

Mặt khác, khu du lịch cũng có thể được coi như khu chức năng giống như các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong khi đất khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì có quy định cụ thể về chế độ sử dụng đất tại Mục 3, Chương 10 của Luật đất đai. Do đó, đề nghị có quy định riêng về chế độ sử dụng đất du lịch để quy định cụ thể về loại đất này.

Bên cạnh đó, đối với loại đất du lịch hiện nay một số công trình, dự án còn khó khăn trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đất đai trong trường hợp khó phân loại, phân định ranh giới giữa các loại đất tín ngưỡng, tôn giáo, dịch vụ thương mại trong cùng một dự án du lịch, dịch vụ. Đối với loại đất này, hiện nay dự thảo luật quy định là đất sử dụng đa mục đích. Tuy vậy, còn một số vấn đề bất cập của thực tiễn chưa được giải quyết hết. Ví dụ như đất sử dụng vào mục đích khác nhau thì có thể có chế độ tài chính đất đai khác nhau, có thời hạn sử dụng đất khác nhau, không phải trường hợp nào cũng có thể xác định được mục đích sử dụng chính để áp dụng các quy định phù hợp.

Do đó, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể hơn về đất sử dụng đa mục đích trong trường hợp đối với đất du lịch.

 

 

T. Nhi


Những tin cũ hơn