Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 28/03/2022 18:35 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai  đất đai

Hội thảo lấy ý kiến góp ý một số cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đất đai

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tổng cục quản lý đất đai, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ đã chủ trì buổi làm việc với một số cơ quan, tổ chức về lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.
Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Pháp chế, Thanh Tra, Viện chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường; đại diện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng; Các Công ty thẩm định giá VVFC, công ty Tiên Phong, công ty thẩm định giá IVC Việt Nam, công ty thẩm định giá VIC và đại diện các đơn vị chuyên môn của Tổng cục.
Tại buổi hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ phát biểu: Trong thời gian qua trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của các địa phương, người dân và doanh nghiệp về các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành Luật Đất đai trong thời gian qua.


 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Song song với quá trình xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi, thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát các quy định của pháp luật đất đai để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành trong khi chờ sửa đổi toàn diện Luật đất đai. Qua kết quả rà soát vướng mắc, chồng chéo trong hệ thống pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương, các vướng mắc, bất cập do địa phương phản ánh và ý kiến của cử tri, đại biểu Quốc hội, còn tồn tại một số vấn đề như: hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất; Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận còn gặp khó khăn; Việc tổ chức lập, lấy ý kiến và tích hợp phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh còn vướng mắc, khó khăn trong việc triển khai; Thủ tục hành chính trong việc xác định các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp dự án bị chấm dứt hoạt động đầu tư chưa đủ rõ; Thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích của Thủ tướng Chính phủ còn kéo dài; Chưa có quy định về trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân mua tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua bán đấu giá, phát mãi; vướng mắc, khó khawnc trong xác định giá đất cụ thể... Từ thực tế nêu trên, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong thực tiễn là cần thiết trong khi Quốc hội chưa ban hành Luật Đất đai sửa đổi.
Hội thảo đã diễn ra với nhiều ý kiến góp ý tích cực, đặc biệt là liên quan đến nội dung phương pháp tính giá đất cụ thể. Ý kiến phát biểu của đa số các đại biểu đều tập trung phân tích nêu lên các ưu nhược điểm của các phương pháp tính giá đất hiện nay Luật đang quy định và khi áp dụng vào thực tế phát sinh; việc xác định giá đất còn kéo dài, giá đất chưa phù hợp với thị trường do vấn đề thông tin định giá và việc áp dụng các phương pháp định giá; việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian qua còn phát sinh nhiều bất cập; vấn đề công khai, minh bạch thông tin đấu giá…..
Kết thúc buổi Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Đoàn Thị Thanh Mỹ cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đến công tác xây dựng chính sách pháp luật về đất đai của Tổng cục, đồng thời đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự. Tổng cục sẽ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tiếp thu trong quá trình rà soát và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành./.
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp - VPTC
Nguồn tin: GDLA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn