Nghệ An: Chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013

Đăng lúc: Thứ năm - 01/04/2021 00:03 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Nghệ An: Chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013

Nghệ An: Chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND, ngày 26/3/2021 về tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và góp ý xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Việc tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực tiễn thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập của Luật và trong việc tổ chức thi hành.
Đồng thời, đánh giá sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp của Luật Đất đai với Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập để hoàn thiện pháp luật về đất đai. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sửa đổi Luật Đất đai và những văn bản pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Tỉnh Nghệ An chuẩn bị tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, từ đó xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập...
Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc thực hiện tổng kết phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan và toàn diện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế, dựa trên kết quả đánh giá của các ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.
Việc đưa ra các nội dung đề xuất xây dựng Luật đất đai (sửa đổi) phải dựa trên cơ sở thực tiễn, vướng mắc tại các cấp, ngành trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm và bền vững; tăng cường nguồn thu từ đất đai phục vụ cho đầu tư phát triển, giảm khiếu nại,…
Tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành các quy định của Luật Đất đai năm 2013 từ ngày 1/7/2014 đến hết ngày 30/12/2020 trên phạm vi toàn tỉnh, gồm các nội dung cụ thể: Tình hình triển khai thi hành Luật Đất đai; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Tình hình quán triệt, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho nhân dân và tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các ngành, các địa phương…

Công tác góp ý xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ được tiến hành
Đối với việc xây dựng nội dung góp ý Dự án Luật Đất đai (bổ sung), UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức lấy ý kiến của các địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan và tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.
Giao Sở TN&MT là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các ngành liên quan, các địa phương thực hiện tổng kết theo Kế hoạch.
Theo dự kiến, Hội nghị tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh sẽ được tổ chức trước ngày 01/5/2021. Sở TN&MT tổng hợp các nội dung góp ý báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn