Siết hoạt động đấu giá đất

Đăng lúc: Thứ năm - 14/04/2022 04:06 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Siết hoạt động đấu giá đất

Siết hoạt động đấu giá đất

Quyết lập lại trật tự trong đấu giá đất, nhiều địa phương vừa chỉ đạo thanh kiểm tra, tăng cường kiểm soát hoạt động này.
Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn.
Theo quyết định, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh làm trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên là cán bộ thuộc các sở: Tư pháp, Sở TN&MT, Tài chính, Xây dựng và Công an tỉnh.
Đoàn liên ngành có nhiệm vụ lựa chọn và tiến hành kiểm tra việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của một số địa phương, đơn. Thông qua đó, rà soát, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện đấu giá đất trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đoàn sẽ báo cáo kết quả và tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh, chỉ đạo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa. Theo báo Hà Tĩnh
UBND tỉnh Kon Tum cũng vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, kỳ kiểm tra là năm 2020 và 2021. Nội dung kiểm tra liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan, địa phương.
Theo kế hoạch này, tỉnh Kon Tum sẽ thanh tra số lượng các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (riêng các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành hoặc Thanh tra tỉnh,... thực hiện có kết luận thì không kiểm tra lại).
Kon Tum cũng sẽ kiểm tra việc tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản về việc đưa tài sản ra đấu giá, lập phương án đấu giá, chuẩn bị hồ sơ đấu giá, xác định và phê duyệt giá khởi điểm, thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.
Ngoài ra, dịp này, Kon tum sẽ kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản, công tác giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản.
Kiểm soát chặt hồ sơ đấu giá đất là chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với các sở ngành và các địa phương trong tỉnh mới đây.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các ngành chức năng sẽ đánh giá kỹ hồ sơ, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp như doanh nghiệp mẹ - con, các doanh nghiệp do cùng một nhóm chi phối...
UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị rà soát, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định về đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tại địa phương. Trong đó chú trọng nội dung về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có giá trị lớn, vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
UBND tỉnh đồng thời yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan tham mưu việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất để đưa ra đấu giá, đảm bảo đúng quy định và sát với giá thị trường. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh về xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó chú trọng các điều kiện của người tham gia đấu giá, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư.
Các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá được pháp luật quy định; đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là các dự án có giá trị lớn.
K.Anh

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn