TP. Chí Linh phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển KT-XH

Đăng lúc: Thứ tư - 02/11/2022 11:06 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

TP. Chí Linh phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển KT-XH

TP. Chí Linh phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển KT-XH

Thời gian qua, TP. Chí Linh (Hải Dương) tình hình dịch bệnh, thời tiết diễn biến phức tạp, một số lĩnh vực có thời điểm tạm dừng hoặc hạn chế hoạt động… đã tác động trực tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Bằng sự đoàn kết thống nhất, Chí Linh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

12-202204091443464.jpg
Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, TP. Chí Linh (Hải Dương) phát triển đô thị hiện đại.

Trong 9 tháng qua, TP. Chí Linh đã hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, thông báo danh mục dự án thực hiện trong năm 2022 của các xã, phường. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2021 đảm bảo tiến độ quy định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu lũy kế đến hết tháng 8/2022 là 50.233/50.340 (đạt 99,79%), trong đó: Đất ở đô thị đã cấp được 40.925/41.023 hộ, đạt 99,74%; Đất ở nông thôn đã cấp được 9.308/9.317 hộ đạt 99.90%. Cấp GCNQSD đất có nguồn gốc cấp trái thẩm quyền cho 24 trường hợp, thu ngân sách trên 6,524 tỷ đồng.

Thành phố thực hiện giao đấtthu hồi đấtchuyển mục đích sử dụng đất thực hiện kịp thời: thông báo thu hồi đất, điều chỉnh nội dung thông báo 13 dự án, công trình; trình UBND tỉnh thông báo thu hồi đất đối với 02 dự án, công trình; thu hồi đất với 05 dự án công trình; Chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền giao đất 08 dự án, công trình; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 14 dự án.

Thành phố đã lập, trình hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại 08 xã, phường với 09 cuộc đấu giá sử dụng đất đối với 09 dự án. Kết quả số lô trúng đấu giá là 436 lô, tổng diện tích 56.120,4 m2, tổng số tiền phải thu là 673,4 tỷ đồng.

chi-linh-set-tac-khong-con-long-hanh-22-082120-1-1-.jpg
TP. Chí Linh tăng cường công tác quản lý khoáng sản.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được thực hiện có hiệu quả: xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 30/6/2021 của Thành ủy Chí Linh về công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản (kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản tại đồi Hố Đa thuộc phường Văn An và phường Chí Minh; kiểm tra xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn phường An Lạc; kiểm tra công tác quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn phường Thái Học và phường Văn Đức). Do vậy, nhiều tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố không còn tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Công tác quản lý nhà nước về môi trường có nhiều đổi mới, ban hành và triển khai nhiều văn bản về việc xử lý chất thải rắn, về việc vệ sinh môi trường và phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Chủ động và phối hợp với Sở TN&MT thường xuyên kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về môi trường (như tại Công ty TNHH sản xuất bao bì Mộc Dương tại KDC Hữu Lộc, phường Văn An; các doanh nghiệp hoạt động tại CCN Tân Dân; Dự án khai thác mỏ sét tại phường Cộng Hòa của Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh…).

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án (như Dự án Đầu tư xây dựng đường dẫn Cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh…). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát việc thực hiện các công trình xử lý chất thải để vận hành đối với các doanh nghiệp (Công ty Cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Minh Hằng...). Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định về việc cấp giấy phép môi trường cho 03 dự án trên địa bàn.

Cùng với công tác quản lý TN&MT, thanh phố Chí Linh quan tâm công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án: Đã tiến hành rà soát vướng mắc, tồn tại các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố của giai đoạn trước chuyển sang. Hiện nay, đang tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan giải phóng mặt bằng. Hội đồng GPMB thành phố đang tập trung triển khai tại dự án đường vào KDT Côn Sơn-Kiếp Bạc (giai đoạn 2), đã xét duyệt xong nguồn gốc đất của 102/120 thửa và phê duyệt phương án bồi thường khoảng 70 tỷ đồng, một số thửa đất đang tiếp tục xét duyệt và phê duyệt theo quy định. Đồng thời, tiếp tục kiểm đếm các dự án như: Dự án khu sinh thái Contrexim tại phường Chí Minh 57ha; dự án đường dẫn cầu Đồng Việt tại xã Hưng Đạo, xã Lê Lợi, phường Cộng Hòa 23,87ha.

Những tháng cuối năm, TP. Chí Linh tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng và hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đôn đốc các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trình bổ sung các công trình, dự án phát sinh thực hiện trong năm 2022 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; ban hành các thông báo thu hồi đất; thẩm định trình thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB các công trình, dự án; trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất các dự án đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Tập trung giải quyết các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được cấp GCN còn   tồn tại...

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 05 - ĐA/ThU ngày 30/6/2021 của Thành ủy Chí Linh. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác và vận chuyển đất đồi, than, đất sét trắng, cát trái phép. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bãi rác thải tập trung, các điểm tập kết, trung chuyển rác thải tại các xã, phường trên địa bàn, gắn với việc xây dựng để nhân rộng mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn