Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo Thư trưởng Lê Minh Ngân về Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Đăng lúc: Thứ năm - 01/04/2021 18:53 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo Thư trưởng Lê Minh Ngân về Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo Thư trưởng Lê Minh Ngân về Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã chủ trì buổi họp nghe Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo về Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Tham dự buổi làm việc có đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ; đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.
Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Đòa Trung Chính đã báo cáo Thứ trưởng về tiến độ xây dựng dự thảo cũng như một số khó khăn, bất cập trong quá trình xây dựng Thông tư.
Theo Dự thảo Thông tư, các doanh nghiệp quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP.

 
Toàn cảnh buổi làm việc
Nội dung chi tiết phương án sử dụng đất phải thể hiện được các nội dung sau: Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
Đồng thời, phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất và làm rõ những mặt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế theo những nội dung chính như: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng; tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.
Trong đó nêu cụ thể: Diện tích đất sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất có tranh chấp, lấn chiếm; diện tích đất sử dụng theo từng loại đất; hình thức sử dụng đất (thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất); theo thời hạn sử dụng đất (thời hạn lâu dài, có thời hạn, thời hạn sử dụng đất còn lại); diện tích đất sử dụng có giấy tờ pháp lý về đất đai (Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất), không có giấy tờ pháp lý về đất đai.
Đối chiếu diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.
Cụ thể, diện tích đất không có thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118.
Diện tích đất có thay đổi so với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118 đã được phê duyệt về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng tại địa phương (nếu có), hình thức sử dụng đất, mục đích sử dụng đất.
Diện tích đất doanh nghiệp được giao, nhận chuyển nhượng và thuê đất theo quy định của pháp luật phát sinh từ sau thời điểm phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118 đã được phê duyệt đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
Diện tích đất không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và diện tích đất không thuộc phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118 của Chính phủ (nếu có).
Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng đề xuất phương án sử dụng đất đối với diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đề nghị giữ lại sử dụng phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phù hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp theo các nội dung sau:  Tổng diện tích, số lượng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng;  Diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất đề nghị giữ lại sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn. Đối với diện tích các loại đất khác ngoài diện tích đất đề nghị giữ lại cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa tiếp tục sử dụng thực hiện theo phương án sắp xếp lại, quản lý nhà, đất đã được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 118.
Ngoài ra, về phê duyệt phương án sử dụng đất, Dự thảo hướng dẫn cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất được giữ lại tiếp tục sử dụng như sau: Tổng diện tích, số lượng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng; Diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn; Tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.
Thứ trưởng Lê Minh Ngân nhấn mạnh đây là nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan xây dựng chính sách quản lý, đề xuất phương án xử lý, sử dụng đối với các diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa, đây cũng đang là một trong những bài toán khó, nhiều bất cập trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục tiếp tục rà soát một cách kỹ lưỡng các điều khoản trong dự thảo, tính toán, cân nhắc các phương án xử lý đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đất đai cũng như các luật hiện hành khác có liên quan. Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến góp ý của các Bộ ngành , các chuyên gia, tổ chức, cá nhân….tiếp thu, hoàn thiện để sớm trình Chính phủ ban hành theo kế hoạch./.
Tác giả bài viết: PTH - VPTC
Nguồn tin: GDLA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn