Tổng cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Đăng lúc: Thứ ba - 01/11/2022 15:08 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Tổng cục Quản lý đất đai đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
 
Toàn cảnh buổi họp

Tại Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã biểu dương tinh thần làm việc của toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục đã nỗ lực vượt nhiều khó khăn, bám sát Chương trình công tác và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao. Tổng cục đã xây dựng kế hoạch, ưu tiên các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng do Chính phủ, Bộ giao để chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Kịp thời tham mưu để hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ 2021-2030 chưa được phê duyệt; tập trung hướng dẫn công tác định giá, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận. Đặc biệt tập trung triển khai thực hiện công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự và giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan Công an, cung cấp tài liệu, phối hợp với cơ quan Công an để trao đổi thông tin liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã tập trung nguồn lực để triển khai các đề án, dự án nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch...
 Mặc dù đạt được nhiều kết quả nhưng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong trong 10 tháng đầu năm 2022 vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế, như: Việc triển khai các dự án, đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn chậm; tình hình xử lý văn bản vẫn còn để nợ đọng; việc phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý công việc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

 

Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyễn phát biểu chỉ đạo tại buổi họp
Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị cần tập trung quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để từng bước khắc phục các khó khăn, hạn chế, tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục như: Hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi), triển khai xây dựng các nghị định, thông tư; Thực hiện tự rà soát, tự kiểm tra VBQPPL do đơn vị tham mưu Tổng cục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc VBQPPL do đơn vị tham mưu Tổng cục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh trong năm 2022; Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện các công cụ để quản lý vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai, kết nối liên ngành, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai; Hướng dẫn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích còn lại theo tinh thần của Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội.....
Để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm lớn của Tổng cục như trên, các đơn vị được giao phụ trách tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ được giao của năm 2022; đối với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp phải chuyển tiếp sang năm 2023, chỉ đạo các đơn vị lập danh sách cụ thể, giao trách nhiệm đến từng lãnh đạo, chuyên viên được giao xử lý làm cơ sở bàn giao và tiếp tục xử lý khi chuyển sang đơn vị mới. Thủ trưởng các đơn vị bám sát Chương trình công tác của Tổng cục và của đơn vị, tổ chức rà soát, đôn đốc xử lý dứt điểm các các nhiệm vụ được giao; đặc biệt các nhiệm vụ đang chậm phải khẩn trương xử lý trong tháng 11 năm 2022...
Tác giả bài viết: PTH - VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn