Tổng cục Quản lý đất đai giao ban công tác tháng 10 năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 25/10/2018 14:40 - Người đăng bài viết: admin

Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai.
Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Ngày 03 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Quản lý đất đai. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch và Phó Tổng cục trưởng Mai Văn Phấn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
     Trong 9 tháng đầu năm 2018, Tổng cục đã tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao, trong đó có một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 102/2014/NĐ-CP; sửa đổi Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT); hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ trưởng quyết định; xây dựng các đề án, dự án...


Hội nghị giao ban công tác tháng 10 của Tổng cục Quản lý đất đai
 
     Tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong Quý IV, đồng thời xử lý kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao.
     Kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Lê Thanh Khuyến đánh giá cao kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiến độ giải ngân có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả và tinh thần chủ động của các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ trọng tâm Tổng cục được giao còn nặng nề và phức tạp, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều; do đó, Tổng cục trưởng yêu cầu thủ trưởng đơn vị phải bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục khẩn trương, tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ. Thủ trưởng đơn vị phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ, phân công cán bộ hợp lý để không bị động trước những nhiệm vụ đột xuất, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ; thực hiện tốt công tác phối hợp, công tác thanh tra, kiểm tra tại địa phương.
 

Những tin mới hơn